Etusivu > Tunnista, oivalla ja tee -innovaatiokilpailu koululaisille > Tunnista, oivalla ja tee -innovaatiokilpailun galleria

Tunnista, oivalla ja tee -innovaatiokilpailun galleria

Järjestimme syksyllä 2019 Tunnista, oivalla ja tee -innovaatiokilpailun koululaisille. Kilpailun tehtävänä oli etsiä ympäristöstä epäkohta ja perehtyä siihen jatkokehittelyä varten. Epäkohta sijaitsi esimerkiksi oppimisympäristössä kuten koulussa, koulun pihalla tai vaikka koulumatkalla. Epäkohdan tuli olla jotakin konkreettista ja liittyä tilaan, paikkaan tai ympäristöön. Näiden raamien puitteissa se pystyi olemaan skaalaltaan tai olemukseltaan lähes mitä vain. Haastoimme koululaiset miettimään, miksi he kokivat valitsemansa asian epäkohtana ja miksi he kiinnittivät siihen huomiota. Oliko paikka tai asia esimerkiksi huonosti toimiva, tylsä tai epäkäytännöllinen tai epähoukutteleva? Herättikö se jotakin negatiivisia tunteita tai vaikeuttiko se toimintaa, koulutyöskentelyä tai oppimista? Tehtävänä oli etsiä epäkohtaan parempi tai innostavampi ratkaisu.

Innovaatiokilpailun kokonaisarvostelu ja tuomareiden kiitos osallistuneille

Olemme ilahtuneita kaikista kilpailuun saapuneista töistä.  Töistä välittyi innokkus ja perusteellisuus, jolla tehtävänantoon oli paneuduttu, vaikka aikaraamit olivatkin melko tiukat. Näkökulmat ja ratkaisut ympäristön epäkohtiin tulivat kilpailutöiden kautta rikkaasti esiin. Esimerkkinä oivaltavasta ja vastuullisesta näkökulmasta välittyi muutamasta työstä  yhteiskuntakriittisyys. Riihenmäen koulun seiskaluokan työryhmä pohti osana työtä kauneusihanteita ja niiden luomaa  nuorten itekriittisyyttä, sekä sitä miten tämä ilmenee ympäristössä.  Myös vastuullisuuteen liittyvät ympäristökysymykset nousivat esiin monessa työssä. Mäntysalon koulun oppilaat integroivat luovasti ehdotuksiin, uusiutuvaen energian hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi aurinkokeräimin. Ilhduttavaa oli myös, miten monessa työssä korostettiin yhteisöllisyyden kokemusta ratkaisuehdoksessa. Voittajatyö Kalyva tuo tämän näkökulman esille oivaltavasti ja kauniisti totutetun ehdotuksen muodossa.

Saimme ehdotuksia niin piirustuksina, videoina, pienoismalleina, sähköisinä mallinnuksina, kuin Powerpoint-esityksinäkin. Työt oli toteutettu luovasti ja ilmaisun keinoja käytetty rikkaasti. Pohjatyönä oli tehty esimerkiksi  kyselytutkimuksia.

Saimme nähdä, että koululaiset paitsi tunnistavat ongelmia myös oivaltavat niihin ratkaisuja – tekoihin asti!

– Kilpailun tuomaristo: Liisä Isotupa, Juha Lampi ja Anne Riikonen

Voittajatyöt

1. Sija – Kalyva. Olivia, Korina, Lesa ja Sonja Karakallion koulun luokalta 8A

Koulun piha on oppilaiden toimimis- ja oppimisympäristöä koulupäivän ajan. Ryhmä löysi epäkohdan koulunsa pihalta – sieltä puuttuu katos. He ideoivat ratkaisuksi istuskelupaikan katoksella. Työn edetessä jalostivat katosideansa toiminnallisempaan suuntaan ja mukaan tuli katokseen integroidut voimistelutelineet. Ryhmän toiminta osoitti työhön keskittyvää asennetta ja halua saada työnsä yksityiskohdat viimeisteltyä kireässä aikataulussa.

Jaettu 2. sija – Heaven. Leeni, Emma, Julia, Aino ja Kukka Karakallion koulun luokalta 8A

Suunnittelu yleisesti auttaa ratkaisemaan yhteisiä haasteita ja epäkohtia. Suunnittelulla luodaan hyvinvointia. Ryhmä toteutti suunnitelmansa lähiympäristössä olevaan käyttämättömään rakennukseen. He miettivät sille uusiokäyttöä olohuoneen/kahvilan muodossa. Kahvila -ajatuksen taustalla oli tekijöiden omia kokemuksia ja tuntemuksia vastaavanlaisesta kahvilasta. Ryhmän mielestä Karakallion alueelta myös puuttuu paikka, joka kokoaisi alueen ihmiset yhteen.

Jaettu 2. sija – Koulun piha. Essi Mäntysalon koulun luokalta 6A.

Koulun piha-alueet antavat parhaimmillaan piristävän ja virikkeellisen tauon koulupäivän lomassa. Kilpailutyön tekijä koki nykyisen piha-alueen harmaaksi ja tylsäksi. Hän ideoi piha-alueen puistomaisemmaksi viherkenttineen. Työssä oli oivallisesti mietitty erilaisia alueita istumiselle ja oleskelulle. Myös keinuja ja kiipeilytelineitä oli lisätty ehdotukseen.

Poimintoja muista kilpailuun osallistuneista töistä

Kilpailuun osallistui valtavan paljon hienoja töitä. Kaikkia emme pystyneet palkitsemaan, mutta jokainen osallistunut työ on saanut työkohtaisen arvostelun, joka on toimitettu osallistuneelle ryhmälle. Tutustu hienoihin töihin alla olevassa galleriassa! Kunniamaininnat saaneet työt tunnistat kuvan vasemmassa yläkulmassa olevasta merkistä. Kuvat saat suuremmaksi klikkaamalla niitä.