Home / Palvelut

Palvelut

Liikerakentaminen

Innovarch on Suomen johtavia kaupan alan ja liikerakentamisen asiantuntijoita. Kokemuksemme takaa sen, että ymmärrämme kiinteistön merkityksen osana liikeideaa ja liiketoiminnan tarpeita. Seuraamme alan kehitystä ja kehitämme jatkuvasti palvelua monipuolisemmaksi. Nykyään liikerakentamisessa viihteellisyys on yhä tärkeämpi tekijä ja tiimissämme on myös vahvaa hotelli- ja viihderakentamisen osaamista.

Retail parkit ja Kauppakeskukset, niiden vuokralaismuutokset, laajennukset sekä toiminnan ja ilmeen uudistukset ovat vahvinta ammattitaitoamme. Päivittäistavarakaupan ketjujen kanssa työstämme tyyppimyymälöitä, sovitettuja suunnitelmia ja suuria hypermarketteja. Pitkäjänteisen yhteistyön myötä olemme sisäistäneet asiakkaiden liikekonseptin. Olemme yhdessä luomassa elävää hanketta, tarinaa.

Lue lisää

Kasvatus ja opetus, julkinen rakentaminen

Meillä on vahvaa osaamista oppilaitosten, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten suunnittelusta. Suunnittelemme niin uudis- kuin peruskorjauskohteita ja olemme mukana elinkaari- ja allianssihankkeissa.

Hyvä tilasuunnittelu lähtee toiminnallisuudesta. Yhdessä laadukkaan arkkitehtuurin kanssa se parantaa oppimistuloksia ja hyvinvointia. Meille on erityisen tärkeää, että rakennuksen käyttäjät, erityisesti lapset ja nuoret, voivat hyvin suunnittelemissamme rakennuksissa ja ympäristöissä.

Päivitämme osaamistamme jatkuvasti ja seuraamme pedagogiikan kehittymistä. Päiväkotien ja oppilaitosten uudet, avoimet oppisympäristöt ovat meille tuttuja lähtökohtia suunnittelussa. Ympäristön ja tekniikan kehittyessä työskentelytavat ja mahdollisuudet muuttuvat. Olemme kehityksessä mukana ja käytämme suunnittelussamme mm. uusia Big Room- ja workshop-työskentelytapoja. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin ja odotuksiin.

Lue lisää

Toimitilat, työympäristöt ja sisustus

Palveluihimme kuuluu toimitila-, konsepti- ja sisustussuunnittelu mm. työpaikoille, päiväkoteihin, kouluihin, kauppakeskuksiin sekä asumisen tiloihin. Toteutamme suunnittelun käyttäjälähtöisesti asiakasta kuunnellen, osallistavan suunnittelun mallilla. Keräämme tietoa myös tilojen käyttäjiltä haastattelujen ja workshopien avulla.

Työympäristökehityksessä yritysilme tai tilaajan brändiuudistus näkyvät tilojen sisäilmeessä. Viihtyisät ja toiminnallisesti työtä tukevat toimitilat lisäävät työhyvinvointia ja ovat yrityksen kilpailuvaltti. Toimimme tilaajan tukena irtokalustehankinnassa ja tarvittaessa toteutamme myös kalustehankinnan kilpailuttamisen.

Lue lisää

Liikenne ja logistiikka

Rakennettu ympäristö verkostoituu entistä enemmän yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa logistiikan toimivuus on yhteiskunnan elinehto. Olemme ennakkoluulottomasti mukana ideoimassa, kehittämässä ja suunnittelemassa rakennuksia, jotka palvelevat nykyhetken ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen tarpeita. Suunnittelemme tiloja, jotka palvelevat liikenteen ja logistiikan toimijoita maalla, maan alla, meren äärellä sekä ilmassa.

Parhaan lopputuloksen löytämiseksi olemme valmiita kehittämään uudentyyppisiä suunnitteluyhteistyömuotoja yhdessä hankkeen osapuolten kanssa.

Tiedon suuri liikkumismurros on jo tapahtunut ja ihmisten sekä tavaroiden liikkumisen murros on tapahtumassa uusien kulkumuotojen yleistyessä niin joukko- kuin yksittäisliikenteessäkin.

Lue lisää

Asuinympäristöt

Asuinympäristöjen suunnittelussa perusperiaatteitamme on kuunnella herkällä korvalla kaikkia tahoja samalla ymmärtäen ammattimaisesti arkkitehdin tärkeä rooli laadukkaan lopputuloksen varmistajana.

Tartumme uusiin haasteisiin aina mahdollisuutena ja otteemme on raikkaan innovatiivinen.
Meillä on kokemusta menestyksekkäistä alue- ja rakennussuunnittelukilpailuista, joissa on etsitty parasta ratkaisua uusille asuinympäristöille.
Asuminen on keskeinen osa ihmisyyttä. On siis erityisen tärkeää ymmärtää, kuinka luodaan toimivat, viihtyisät ja turvalliset puitteet, jotka tukevat hyvää ja laadukasta elämää sen kaikissa vaiheissa. Suunnittelemme kestäviä ympäristöjä suomalaisia ja eurooppalaisia arvoja ja perinteitä noudattaen ja samalla tulevaisuutta luodaten.

Meille arkkitehtuuri on intohimo jota siivittää monet onnistumiset niin kilpailuissa kuin hanke- ja toteutussuunitteluvaiheessa. Innovarchissa on lähdetty aina siitä, että onnistunut lopputulos rakennetun ympäristön luomisessa syntyy tiiviistä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä