Etusivu > Palvelut > Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut

Liikerakentaminen

Innovarch on Suomen johtavia kaupan alan ja liikerakentamisen asiantuntijoita. Kokemuksemme takaa sen, että ymmärrämme kiinteistön merkityksen osana liikeideaa ja liiketoiminnan tarpeita. Seuraamme alan kehitystä ja kehitämme jatkuvasti palvelua monipuolisemmaksi. Nykyään liikerakentamisessa viihteellisyys on yhä tärkeämpi tekijä ja tiimissämme on myös vahvaa hotelli- ja viihderakentamisen osaamista.

Retail parkit ja Kauppakeskukset, niiden vuokralaismuutokset, laajennukset sekä toiminnan ja ilmeen uudistukset ovat vahvinta ammattitaitoamme. Päivittäistavarakaupan ketjujen kanssa työstämme tyyppimyymälöitä, sovitettuja suunnitelmia ja suuria hypermarketteja. Pitkäjänteisen yhteistyön myötä olemme sisäistäneet asiakkaiden liikekonseptin. Olemme yhdessä luomassa elävää hanketta, tarinaa.

Lue lisää

Kasvatus ja opetus, julkinen rakentaminen

Meillä on vahvaa osaamista oppilaitosten, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten suunnittelusta. Suunnittelemme niin uudis- kuin peruskorjauskohteita ja olemme mukana elinkaari- ja allianssihankkeissa.

Hyvä tilasuunnittelu lähtee toiminnallisuudesta. Yhdessä laadukkaan arkkitehtuurin kanssa se parantaa oppimistuloksia ja hyvinvointia. Meille on erityisen tärkeää, että rakennuksen käyttäjät, erityisesti lapset ja nuoret, voivat hyvin suunnittelemissamme rakennuksissa ja ympäristöissä.

Päivitämme osaamistamme jatkuvasti ja seuraamme pedagogiikan kehittymistä. Päiväkotien ja oppilaitosten uudet, avoimet oppisympäristöt ovat meille tuttuja lähtökohtia suunnittelussa. Ympäristön ja tekniikan kehittyessä työskentelytavat ja mahdollisuudet muuttuvat. Olemme kehityksessä mukana ja käytämme suunnittelussamme mm. uusia Big Room- ja workshop-työskentelytapoja. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin ja odotuksiin.

Lue lisää

Toimitilat, työympäristöt ja sisustus

Palveluihimme kuuluu toimitila-, konsepti- ja sisustussuunnittelu mm. työpaikoille, päiväkoteihin, kouluihin, kauppakeskuksiin sekä asumisen tiloihin. Toteutamme suunnittelun käyttäjälähtöisesti asiakasta kuunnellen, osallistavan suunnittelun mallilla. Keräämme tietoa myös tilojen käyttäjiltä haastattelujen ja workshopien avulla.

Työympäristökehityksessä yritysilme tai tilaajan brändiuudistus näkyvät tilojen sisäilmeessä. Viihtyisät ja toiminnallisesti työtä tukevat toimitilat lisäävät työhyvinvointia ja ovat yrityksen kilpailuvaltti. Toimimme tilaajan tukena irtokalustehankinnassa ja tarvittaessa toteutamme myös kalustehankinnan kilpailuttamisen.

Lue lisää

Liikenne, logistiikka ja teollisuus

Rakennettu ympäristö verkostoituu entistä enemmän yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa logistiikan toimivuus on yhteiskunnan elinehto. Olemme ennakkoluulottomasti mukana ideoimassa, kehittämässä ja suunnittelemassa rakennuksia, jotka palvelevat nykyhetken ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen tarpeita. Suunnittelemme tiloja, jotka palvelevat liikenteen ja logistiikan toimijoita maalla, maan alla, meren äärellä sekä ilmassa.

Parhaan lopputuloksen löytämiseksi olemme valmiita kehittämään uudentyyppisiä suunnitteluyhteistyömuotoja yhdessä hankkeen osapuolten kanssa.

Tiedon suuri liikkumismurros on jo tapahtunut ja ihmisten sekä tavaroiden liikkumisen murros on tapahtumassa uusien kulkumuotojen yleistyessä niin joukko- kuin yksittäisliikenteessäkin.

Lue lisää

Asuinympäristöt

Asuinympäristöjen suunnittelussa perusperiaatteitamme on kuunnella herkällä korvalla kaikkia tahoja samalla ymmärtäen ammattimaisesti arkkitehdin tärkeä rooli laadukkaan lopputuloksen varmistajana.

Tartumme uusiin haasteisiin aina mahdollisuutena ja otteemme on raikkaan innovatiivinen.
Meillä on kokemusta menestyksekkäistä alue- ja rakennussuunnittelukilpailuista, joissa on etsitty parasta ratkaisua uusille asuinympäristöille.
Asuminen on keskeinen osa ihmisyyttä. On siis erityisen tärkeää ymmärtää, kuinka luodaan toimivat, viihtyisät ja turvalliset puitteet, jotka tukevat hyvää ja laadukasta elämää sen kaikissa vaiheissa. Suunnittelemme kestäviä ympäristöjä suomalaisia ja eurooppalaisia arvoja ja perinteitä noudattaen ja samalla tulevaisuutta luodaten.

Meille arkkitehtuuri on intohimo jota siivittää monet onnistumiset niin kilpailuissa kuin hanke- ja toteutussuunitteluvaiheessa. Innovarchissa on lähdetty aina siitä, että onnistunut lopputulos rakennetun ympäristön luomisessa syntyy tiiviistä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Korjausrakentaminen

Vaativa korjaussuunnittelu on vanhan rakennuksen erityispiirteiden huomioon ottamista. Siksi jokainen korjaushanke on ainutlaatuinen ja vaatii oman yhdistelmänsä asiantuntijoita ja keinoja. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä vähäisinkin keinoin, mutta tämä vaatii vankkaa asiantuntemusta jo hankkeen alkuvaiheessa. Arvokohteissa rakennushistorian, perinteisten rakenteiden ja materiaalien tuntemus on erityisen tärkeää.

Tehtävämme on niin tilaajaa kuin rakennustakin kuunnellen tunnistaa kohteen säilytettävät arvot sekä uusi käyttöpotentiaali. Meillä on pitkä kokemus korjausrakentamisen suunnittelusta, ja hyödynnämme tehokkaasti kumppaniverkostoamme ja emokonsernimme osaamispalettia muun muassa sisäilmaongelmien korjaamisen, paloteknisten ratkaisujen ja akustisen suunnittelun aloilla. Teemme tarvittavat esiselvitykset, hoidamme yhteistyön rakennusvalvonta- ja museoviranomaisten kanssa ja selvitämme tilaajalle, mitä hankkeelta on odotettavissa.

Ota yhteyttä, olipa kyseessä kokonaisen alueen kehittäminen, käyttötarkoituksen muutokset, julkisivukorjaus, suojellun rakennuksen ikkunaremontti, parvekkeiden lisäystarve tai vaikkapa uuden portin suunnittelu arvokiinteistöön.

Lue lisää

Pääsuunnittelu

Tarjoamme muista suunnittelualoista erillään itsenäistä pääsuunnittelupalvelua rakennushankkeeseen ryhtyville tahoille tai yrityksille, joiden resurssit tai pätevyydet eivät riitä hankkeen pääsuunnittelun toteuttamiseen. Palvelua tarjotaan kaikille rakentamisen toimialoille: kaupallinen ja julkinen rakentaminen sekä toimitila-, asunto- että logistiikkarakentaminen sisältäen myös hybridirakentamisen. Innovarchista löytyvät palvelun laadukkaaseen toteuttamiseen tarvittavat pätevyydet - myös uudisrakentamisen että korjausrakentamisen poikkeuksellisen vaativat luokat.

Lue lisää

Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu on olennainen osa yhtenäistä ja selkeää arkkitehtonisen kokonaisuuden suunnittelua. Se tukee laajemman miljöö- ja yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtia ja lisää rakennetun ympäristön toiminnallisuutta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja arvoa. Innovarch tarjoaa asiantuntevaa suunnittelupalvelua moniin eri kohteisiin, niin asuinrakentamiseen, palveluasumiseen kuin kouluympäristöönkin sekä teollisuuden ja liikerakentamisen tarpeisiin.

Pihasuunnittelussa ja pinnantasaussuunnittelussa otetaan huomioon kunkin kohteen erityisvaatimukset, kuten esteettömyys, virikkeellisyys, viihtyvyys, toimivuus, leikki- ja oleskelualueet, kaluste- ja varustesuunnitelmat, sekä pintamateriaalit, kuten kiveykset, asfaltit, sorat, muurit ja muut rakenteet. Koulukohteissa korostuvat turvallisuus ja eri ikäryhmien tarpeet, palveluasumisessa esimerkiksi värien ja aistikokemusten merkitys. Kaupan ja teollisuuden alan ympäristöjen suunnittelussa tähdätään käytettävyyteen, kunnossapidon helppouteen ja logistiikan toimivuuteen.

Maisemasuunnittelu toteutetaan yhteistyössä eri alojen suunnittelijoiden kanssa, ja sen elementtejä ovat esimerkiksi pihakannet, istutukset ja vesien ohjaus. Maisemasuunnittelussa tarjotaan ratkaisuja pinta- ja hulevesien maan pinnalla tapahtuvaan ohjaukseen ja viivytykseen. Maisemasuunnittelupalvelun voi tilata osana arkkitehtisuunnittelua tai erikseen. Miljöösuunnittelijaa voidaan hyödyntää osana kaavoitusprosessia esimerkiksi maisemaselvityksissä ja aluesuunnittelussa. Innovarchin vahvuutena on monipuolinen ja kattava tarjonta osana isoa suunnittelualan konsernia.

Lue lisää

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys on keino säilyttää ja lisätä kiinteistön arvoa. Kehittämisen tuloksena kiinteistöstä tulee houkuttelevampi käyttäjille ja vuokralaisille, sen käyttö on optimoitua ja käyttökustannukset ovat hallittuja. Kiinteistössä on terveelliset olosuhteet ja viihtyisät, modernit ja toimivat tilat. Sen elinkaari pitenee, energiatehokkuus paranee ja hiilijalanjälki pienenee. Kiinteistö myös erottuu edukseen ympäristöstä. Kiinteistönomistajan tavoitteet määrittävät, millaiseen tulokseen pyritään.

Autamme kiinteistönomistajaa selvittämään kiinteistön potentiaalin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tehtävänämme on löytää optimaalinen ratkaisu, jolla saavutetaan sekä omistajan että käyttäjien tavoitteet. Etenemme hallitusti askel askeleelta eri vaihtoehtojen kartoituksesta valitun ratkaisun jalostamiseen hyödyntäen Kiinteistökehityksen askeleet -palvelukonseptiamme. Tuotamme palvelun yhteistyössä Vahanen-yhtiöiden kanssa.

Varmistamme onnistumisen monialaisella työskentelyllä, jossa rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu ja palvelumuotoilun asiakaslähtöinen ajattelu nivoutuvat yhteen. Etsimme tarvittaessa kiinteistölle myös sopivimmat kaupalliset, vuokraus-, myynti- ja muut kumppanit. Pyydä meiltä lisätietoja siitä, miten kohteessa kannattaa edetä.

Lue lisää

Hankekehitys

Hankekehitys on osa palveluvalikoimaamme. Huolehdimme, että tilaajalla on käytössään oikea perusteltu tieto päätöksentekonsa pohjaksi ja että rakennushanke etenee sujuvasti vaiheesta seuraavaan.

Hyödynnämme hankekehityksessä ja konseptoinnissa alan parhaita käytäntöjä, kuten palvelumuotoilijoidemme osallistavia työpajoja, digitaalisia työkaluja ja soveltuvimpia hankintamuotoja. Toteutamme palvelun yhteistyössä tilaajan, kohteen käyttäjien ja alan asiantuntijoiden, kuten bränditoimiston tai kaupallisen konsultin, kanssa. Olipa kyseessä täydennysrakennettava tontti, monen käyttäjän monitoimirakennus tai alustava idea kehitettäväksi, etsimme keinot, jolla luodaan käyttäjiä ja ympäristöä parhaiten palveleva kokonaisuus.

Käyttäjien kuunteleminen ja tiedon kerääminen on olennaista hankkeen onnistumiselle samoin kuin huolellinen valmistelu, tavoitteiden asettaminen ja työn ohjaus. Teemme analyysin olemassa olevan kiinteistön tai tyhjän tontin potentiaalista ja autamme saavuttamaan sen. Konseptimme mahdollistavat muutokset elinkaaren aikana ja huomioivat myös tulevat tarpeet. Pidämme tilaajan puolta kaikissa hankkeen vaiheissa ja huolehdimme, että asetetut tavoitteet eivät unohdu haastavissakaan tilanteissa.

Lue lisää

Palvelukonseptit

Elinkaari+ on huolenpitopalvelu, jolla helpotetaan kiinteistönomistajan elämää
Kaupunkikehitys+ on palvelu kaupunkien ja kaupunginosien elinvoimaisuuden kasvattamiseen
Oppimisympäristö+ on koulujen muotoilupalvelu
ARK DD -palvelu kartoittaa tontin tai kiinteistön potentiaalin

Lue lisää

Haluatko tietää lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä