Etusivu > Projektit > Kasvatus ja opetus > Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia

Sijainti:Järvenpää
Vuosi:2020
Tyyppi:Uudisrakennus, arkkitehtisuunnittelu, sisustus- ja irtokalustesuunnittelu

Järvenpäähän Spesian kampusalueelle rakentuu uusi ammatillisen erityisoppilaitoksen ruokapalvelu- ja opetusrakennus. Oppilaitos tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä valmentavaa koulutusta. Uuteen yksikerroksiseen rakennukseen tulevat sijoittumaan kampuksen ruokapalvelutoiminnot, laitoskeittiö sekä opetukseen käytettävää hallitilaa. Innovarch Oy vastaa uuden rakennuksen arkkitehti- ja irtokalustesuunnittelusta.

Koska kyseessä on ammatillinen erityisoppilaitos, kiinnitettiin rakennuksen ja sen piha-alueiden suunnittelussa erityistä huomiota esteettömyyteen. Lähes kaikki alueen kulkuväylät ja oleskelualueet tehdään esteettömyysmääräykset täyttäviksi. Suunnittelussa on huomioitu esteettömyys kaikilla aisteilla, sillä tilan käyttäjillä on monenlaisia liikkumiseen, näkemiseen tai hahmottamiseen liittyviä tarpeita.

nnovarch Oy:stä kohteen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Anne-Maria Naapuri ja sisustus- sekä irtokalustesuunnittelusta sisustusarkkitehti Anne Kärki. Lisäksi kohteessa näkyy laajasti Vahanen-yhtiöiden osaaminen. Mikael Siitonen Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä vastasi kohteen paloteknisestä suunnittelusta. Rakennuksen paloluokka on P1 ja se jaetaan palo-osastoihin suunnitelmien mukaan. Lisäksi rakennukseen asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja paloilmoitinkeskus, pikapalopostit sekä käsisammuttimet.

Akustiikan erikoissuunnittelusta on vastannut Ilkka Marttila Vahanen-Halme Acoustics Oy:stä. Akustiikkasuunnittelussa on pitänyt huomioida erityisesti junaradan välitön läheisyys.

Rakennuttajakonsulttina kohteessa on toiminut nykyään Vahanen-yhtiöihin kuuluva Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy. Projektipäällikkönä toimii Pekka Valkama, LVI-valvonnasta vastaa Mona Förström ja sähkövalvonnasta Timo Meskanen.

Rakennus on tällä hetkellä runkorakennusvaiheessa ja se on valmistumassa syksyllä 2020.

Lue lisää