Chydenia

Sijainti:Etu-Töölö, Helsinki
Vuosi:2020
Laajuus:n. 7500 kem2
Tyyppi:Peruskorjaus ja opetustilojen kalustesuunnittelu
Asiakas: eQ Hoivakiinteistöt

Chydenia, alun perin Suomalainen tyttökoulu ”Tyttönorssi”, sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä. Vuonna 1923 valmistunut Onni Tarjanteen suunnittelema RKY –perustein suojeltu rakennus on kaupunkikuvallisesti osa Sammonpuiston klassistista punatiiliarkkitehtuuria.

Rakennusta muutettiin merkittävästi 1960-luvun lopussa, kun siitä tuli Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto, ja vuonna 2000, kun se muunnettiin kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkimuskäyttöön sopivaksi ja siihen rakennettiin auditoriolisäosa. Toukokuussa 2020 valmistuneen peruskorjaushankkeen myötä uusi päävuokralainen Helsingin aikuisopisto sai talosta uudet keskitetyt tilat satojen aikuisopiskelijoiden perusopetusta, kansalaisopiston toimintaa ja työvoimapoliittista koulutusta varten.

Peruskorjaushankkeen haasteina olivat mittava välipohjien purkutyö, sisäilmaongelmien ehkäiseminen, arkkitehtisuunnittelu vaativien rakennusteknisten ratkaisujen ja rakennussuojelumääräysten puitteissa, alkuperäisen rakennushistorian kunnioittaminen muun muassa värimaailmaa palauttamalla ja alkuperäisen luokkahuonejaon sovittaminen nykyaikaisen opetuksen tilatarpeisiin. Hankkeessa uusittiin lisäksi rakennuksen suojeltu tiilikatto. Alkuperäiset ikkunat kunnostettiin ja aiemmin vaihdetut ikkunat uusittiin alkuperäisen mallin mukaisiksi. Porrashuoneisiin lisättiin savunpoisto.

Innovarch toimitti hankkeeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun sekä sisustussuunnittelun erillisenä toimeksiantona. Hankkeen suunnittelussa hyödynnettiin tietomallinnusta. Urakoitsija NCC oli mukana kehitysvaiheesta saakka. Vahanen PRO oli mukana hankkeessa järjestämällä käyttäjiä osallistavia palvelumuotoilun suunnittelutyöpajoja. Kiinteistön omistaa erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, joka tähtää kansallisomaisuuden pitkäaikaiseen omistukseen ja pitkiin vuokrasopimuksiin yleishyödyllisten tahojen kanssa.

Rakennuksessa on viisi maanpäällistä kerrosta, joissa sijaitsee Helsingin aikuisopiston opetus- ja työtilat. Osittain maanalaisessa pohjakerroksessa sijaitsee mm. sosiaalitiloja ja ravintola.  Peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin huoltopihan puolelle laajennusosa, jossa on jätehuone ja tupakointikatos. Vaikka alkuperäisistä tiloista ei ollut paljoakaan jäljellä, hankkeessa onnistuttiin suojaamaan ja kunnostamaan se vähä mitä vielä oli. Korjaustöiden yhteydessä löytyi mm. lisää alkuperäisiä kipsikoristeita, joita hyödynnettiin malleina.

Rakennuksen 3. kerroksessa sijaitsee juhlasali, joka toimii sekä virallisissa koetilaisuuksissa ja seminaareissa että juhlakäytössä. Salin pääväritys palautettiin korjauksessa vastaamaan paremmin alkuperäistä ja salin 20 vuotta vanha valaistus ja tekniikka uusittiin. Aulojen ja käytävien lattiamateriaaliksi valittiin ajaton, pitkäikäinen ja kovaa kulutusta kestävä hiottu betoni. Aulojen akustiikkaa oli tarpeen parantaa, mutta samalla haluttiin säilyttää historiallinen ilme. Kattopintoihin tehtiin yhtenäinen akustisen villan päälle tehty ruiskutus ja kentän reunoille palautettiin vanhan mallin mukaiset kipsilistat.

Rakennuksen pohjoissiipeen sijoitettiin Helsingin aikuisopiston henkilöstön työtilat sekä yhteisiä työtiloja kansalaisopiston tuntiopettajien käyttöön. Peruskorjattuihin tiloihin kierrätettiin kalusteita Helsingin Aikuisopiston kahdesta eri toimipisteestä sekä edelliseltä vuokralaiselta Aalto-yliopistolta.

Sisäkuvat: Kuvio

Lue lisää