Mikkelin Keskusarkisto

Sijainti:Mikkeli, Kalevankangas
Vuosi:2017
Laajuus:4870 kem2
Tyyppi:Uudisrakennus
Asiakas: Senaatti-kiinteistöt

Arkistolaitoksen keskusarkisto edustaa uutta toimintamallia, joka palvelee keskitetysti koko
arkistolaitoksen tarpeita ja sillä korvataan maakunta-arkistojen nykyisten rakennusten
laajennustarpeet sekä ratkaistaan Kansallisarkiston lisätilan tarve.

Keskusarkiston pohjaratkaisu on kaksiosainen. Rakennuksen etuosassa sijaitsee kahdessa
kerroksessa työskentelytilat, joissa tapahtuu mm. tavaran vastaanotto, konservointi ja
digitointi.
Etuosan takana sijaitsevat arkistohallit ns. makasiinit. Kahdeksasta arkistomakasiinista
seitsemän toteutettiin ns. kaksikerroshyllyjärjestelmällä, joka tarjosi tehokkaamman
tilankäytön. Hyllyjen korkeus on 5,9 m ja väliritilätaso sijaitsee korkeudessa 3,2 m.
Hyllypituutta on alkuvaiheessa noin 67 km. Lisäksi yhteen makasiiniin sijoitettiin
karttojensäilytyslaatikostoja sekä arkistolaitoksen nykyisiä hyllyjä kahdelle tasolle. Kaksi
makasiineista on ns. viileävarastoja.

Rakennuksen pääjulkisivussa pääaiheen muodostaa syvä mustaksi anodisoitu
alumiinisäleikkö, jonka taakse jää umbrapatinavärjätty betonipinta. Muut julkisivut ja katto
ovat mustaa konesaumattua teräspeltiä. Makasiinien ulkoseinärakenne on kaksinkertainen,
sillä suojassa uhrautuvan peltijulkisivurakenteen takana on sandwich-betonielementtiseinä.
Näin pyritään varmistamaan rakennuksen 200 vuoden käyttöikä.

Talotekniikkatilat sijaitsevat pääasiassa ullakkokerroksessa, jossa iv-konehuone on
sijoitettu rakennuksen pituussuuntaisesti keskikäytävän yläpuolelle, jotta vesivuotoriskeiltä
arkistotiloihin vältytään.

Tontilla on varauduttu myöhempään lisärakentamiseen.

Lue lisää.

Valokuvat: Kuvio

Lue lisää