Etusivu > Projektit > Kasvatus ja opetus, Sisustus > Munkkivuoren ala-aste

Munkkivuoren ala-aste

Sijainti:Munkkivuori, Helsinki
Vuosi:2018
Laajuus:n. 3720 kem2
Tyyppi:Perusparannus ja irtokalusteet
Asiakas: Helsingin kaupunki

Perusparannus

Munkkivuoren ala-aste edustaa ansiokkaasti arkkitehti Kari Virran 60-luvun kouluarkkitehtuuria. Perusparannushankkeessa kunnostettiin alun perin neljästä rakennuksesta koostuvasta kokonaisuudesta kolme rakennusta; kaksikerroksinen A-talo, joka on koulun päärakennus korkeine auloineen, B-talo jossa sijaitsevat liikunta- ja ruokasalit, sekä matalampi yksikerroksinen C-talo, jossa toimii alkuopetus. Neljäs ns. neuvolarakennus oli niin huonokuntoinen, että se päätettiin purkaa. Kaikki kolme rakennusta on kytketty toisiinsa pihakatosten kautta siten, että oppilaat pääsevät kastumatta siirtymään talojen välillä. Laajan peruskorjauksen myötä Munkkivuoren ala-asteen koko talotekniikka ja mm. julkisivut sokkeleineen ja muurauksineen uusittiin. Myös koulun piha-alueet kunnostettiin.

Vaikka rakennukset eivät olekaan kaavassa suojeltuja, kunnioitettiin peruskorjauksessa rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria ja säilytetiin 60-luvun henki alkuperäisten tilaratkaisujen sekä materiaali- ja värivalintojen kautta.

Alkuperäinen pohja siirtoseinineen ja luokkien välitiloineen on edelleen toimiva nykyoppimiseen. Oppimistilojen pääajatuksena ovat olleet luokkaparit, joiden välissä on pienempi eriyttämistila. Peruskorjauksessa luokkien ja välitilojen välisiä ovia on vain levennetty. Uudessa opetussuunnitelmassa yksi luokkatila on kognitiivista oppimista ja toinen sosiaalista toimintaa varten. Perinteisiä pulpetteja ei ole missään, mutta pöytiä ja tuoleja kyllä, jotka voidaan järjestellä kulloinkin tarvittavaan kokoonpanoon, vaikkapa isoksi kokonaisuudeksi ryhmätyötä varten. Kaikki yleiset tilat toimivat myös oppimistiloina.

Irtokalusteet

1960-luvun kouluarkkitehtuuria edustavalle Munkkivuoren ala-asteelle toteutettiin alkuperäistä väri- ja materiaalimaailmaa kunnioittava peruskorjaus. Samassa yhteydessä tilattiin myös avointa ja monipuolista oppimisympäristö –ajattelua tukeva irtokalustussuunnitelma.

Koulun kalustus toteutettiin niin, että jokainen koulun yleisistä tiloista toimii myös opetustilana. Muun muassa aulatiloihin tuli erilaisia istuinryhmiä sekä tilaa jakavia mökkikalusteita, joihin oppilaat voivat vetäytyä käytävän hälinästä.

Kalusteiden helppo siirreltävyys ja tilojen muunneltavuus antavat opetukselle ja työskentelylle uusia mahdollisuuksia. Koulun luokkatilat koostuvat luokkapareista, joiden kalustukset tukevat joko kognitiivista oppimista tai sosiaalista toimintaa. Näiden luokkaparien keskellä on tilat toisiinsa yhdistävä eriyttämistila, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi hiljaiseen, keskittymistä vaativaan työskentelyyn.

Arkkitehtonisesti valoisat tilat on peruskorjauksen myötä hyödynnetty pienin muutoksin nykyaikaiseksi koulurakennukseksi, joka antaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen oppimiseen.

Kuvat: Kuvio

Lue lisää