Etusivu > Projektit > Asuinympäristöt, Liikerakentaminen > Myyrmäen keskustakilpailu

Myyrmäen keskustakilpailu

Sijainti:Vantaa
Vuosi:2016
Laajuus:57 000 m2
Tyyppi:Kilpailu
Asiakas: Vantaan kaupunki

Myyrmäen keskustakilpailussa kaksoisvoiton otti Hartelan, VVO:n ja Hoas:n muodostaman työryhmä, jossa Innovarch toimii arkkitehtina. Arvostelupöytäkirjan mukaan arviointityöryhmä arvioi tarjoajatyöryhmän molemmat kilpailuehdotukset (I <3 Myyrmäki ja #myrtsi) kokonaisuudeltaan parhaiksi kilpailuehdotuksiksi ja parhaiksi lähtökohdiksi Myyrmäen keskustan jatkosuunnitteluun ja toteutukseen.  Molemmissa suunnitelmissa kaupunkirakenne, rakennusten sijoittelu, katutason liiketilat ja julkinen ulkotila muodostavat kilpailussa tavoitellun korkeatasoisen ja toimivan kaupunkikeskuksen ja luovat Myyrmäen keskustalle tunnistettavan ilmeen.

Molemmissa ehdotuksissa lähtökohdaksi otettiin uuden kaupunkiaukion luominen keskelle suunnittelualuetta. Kilpailualueen jäsentelyyn vaikutti vahvasti pohjois-eteläsuuntainen vilkas kevyen liikenteen reitti, Myyrmäenraitti, joka haluttiin säilyttää. Myös metsäinen puistoalue nähtiin voimavarana, joka haluttiin tuoda vahvaksi osaksi suunnitelmia. Monipuolisilla kävelyreiteillä ja rikkaalla katutasolla palveluineen ja monikäyttötiloineen pyrittiin luomaan turvallinen, viihtyisä ja eläväinen uusi keskusta. Arkkitehtuuriin tuotiin veistoksellisuutta ja paikoin rohkeitakin massoitteluideoita, pyrkimyksenä luoda keskustamainen ilme ja Myyrmäelle uusi maamerkki. Jatkotyöstöön valittiin ehdotus  ”I <3 Myyrmäki”.

Kilpailualueen asemakaavan muutosta laaditaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Lue lisää