Etusivu > Uutiset > Metsolan päiväkodin työmaa-aidassa Metsola otuksia – rakenteilla olevan päiväkodin upea yhteistyötaidehanke

Metsolan päiväkodin työmaa-aidassa Metsola otuksia – rakenteilla olevan päiväkodin upea yhteistyötaidehanke

Metsolan otukset, 2021. Kuva: Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

Paikalliset lapset ovat tehneet kuvataiteilija Laura Merzin ohjauksella eläinaiheisen kuvituksen Metsolan päiväkodin työmaa-aitaan Tapiolassa – Merziltä tullaan näkemään taideteoksia myös valmiissa päiväkodissa. Teoskonsepti liitetään osaksi EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelmaa.

Aidan taideprojektin julkistaminen tapahtuu ke 8.9. klo 16.30 (Kelohongantie 6).

Espoon Tapiolassa rakenteilla olevan Metsolan päiväkodin työmaa-aita on saanut pintaansa eläinaiheisen kuvituksen nimeltä Metsolan otukset. Kuvituksen tekemiseen on osallistettu paikallisia lapsiryhmiä, jotka ovat luoneet kuvataiteilija Laura Merzin ohjaamissa taidepajoissa eläinhahmoja aitaa varten. Lasten luomusten pohjalta Merz on suunnitellut aidassa nähtävän kokonaisuuden. Keväällä 2022 valmistuvassa päiväkodissa tullaan näkemään Merzin teoksia osana arkkitehtuuria ja eläinaiheet tulevat kuvittamaan myös päiväkodin tiloja.

Taidepajoissa on ollut mukana lapsiryhmiä läheisestä Silkkiniityn päiväkodista ja Yhteiset lapsemme ry:stä kotouttavan harrastustoiminnan ryhmistä. Merzin ohjaamissa pajoissa lähestyttiin piirtämistä kokeellisin ottein ja luovan leikin kautta. Piirustusvälineinä toimivat muun muassa lähimaastosta löytyneet tikut, kepit, pesusienet, pahvin ja muovinpalat, siivous- ja rakennustyökalut. Taidepajoissa tuotettiin runsaasti erilaisia eläinaiheisia piirustuksia musteella maalaten.

Laura Merz on kuvataiteilija, kuvittaja ja suunnittelija, ja hän on tehnyt julkisia taideteoksia aiemmin muun muassa Keskustakirjasto Oodiin ja Suomen Ranskan instituuttiin Pariisiin.  Merz tunnetaan musteella maalatuista, eläinaiheisista teoksistaan. Taiteilija käsittelee taiteellisessa tuotannossaan usein ympäristöaiheita ja pyrkii työllään parantamaan ihmisen luontosuhdetta. “Piirustusprosessini on spontaani, intuitiivinen ja kokeileva. Kalastelen mieleni pohjalta niitä muistoja ja tuntemuksia, jotka liittyvät elämäni aikana karttuneisiin luontokokemuksiin”, Merz toteaa.

Taideprojekti on Metsolan päiväkodin tilaajana toimineen Espoon kaupungin, päiväkodin suunnittelijana toimivan Innovarch Oy:n ja EMMA – Espoon modernin taiteen museon yhteistyöhanke. Sen tavoitteena on ollut osallistaa lähiseudun asukkaita valmisteilla olevaan rakennushankkeeseen sekä tuoda kuvitetuilla työmaa-aidoilla iloa ja piristystä ohikulkijoille taiteen keinoin.

Puurakenteinen päiväkoti täydentää Tapiolan suojeltua historiallista keskustaa

Metsolan päiväkodin uudisrakennus sijoittuu puistomaiseen ympäristöön Tapiolan Länsikorkeen rakennushistoriallisesti merkittävälle alueelle, jonka kaikki 1950- ja 1960-lukujen vaihteen rakennukset on suojeltu merkinnällä Sr-2. Päiväkodin tonttia ympäröi kaupunkikuvallisesti tärkeä katualue ja puistoympäristö.

Kaksikerroksiseen 1500 kerrosneliömetrin rakennukseen sijoittuu 6 päiväkotiryhmää eli 126 lasta ja 22 henkilökunnan edustajaa.

Rakennuksen julkisivut toteutetaan vaaleasta kuusipaneelista. Puuta suositaan sen ekologisuuden vuoksi. Rakennusten ja niiden käytön hiilineutraalius on Espoon kaupungin keskeisiä tavoitteita, ja tätä palvelee puun käyttö Metsolan päiväkodin pääasiallisena rakennusaineena sekä tontille tehtävä lämpökaivokenttä, jonka kautta saadaan lähes kaikki rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia.

Yksi tontin erityispiirre ovat alueella elävät liito-oravat, joiden reiteillä sijaitsevat puut oli tärkeää säilyttää. Päiväkodin lennokas lape- ja harjamuotoa yhdistävä kattokin muistuttaa näistä otuksista ja toimii samalla hulevesien poistoratkaisuna.

Pienelle ja kapealle tontille piti saada mahtumaan paljon asioita, ja siksi rakennus on mahdollisimman tehokas ja suorakulmainen. Keskellä sijaitsevat yhteiset ja päädyissä ryhmätilat. Pitkien sivujen pienillä sisäänotoilla saatiin sisäänkäynneille lisää tilaa ja rakennukseen lisää ilmettä ja kiinnostavuutta. Isoilla katosalueilla luotiin sadesuojattua tilaa vaunuille ja ulkoleikeille.

Lisätiedot:
Vepe Erikkilä
Toimitusjohtaja
040 547 7647
vepe.erikkila@innovarch.fi