Etusivu > Uutiset > Innovarch mukana kehittämässä Uudenkaupungin keskustaa

Innovarch mukana kehittämässä Uudenkaupungin keskustaa

Positiivista vaihetta elävä 400-vuotias Uusikaupunki päivittää arkkitehtuuripoliittista ohjelmaansa, jolla etsitään ”onnellisuuden kaavaa”.

Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma katsoo kaupunkia rakennetun ympäristön kautta. Erityisesti ydinkeskustaa, joka edustaa eri aikakausien suunnittelua, halutaan elävöittää, persoonallistaa ja monimuotoistaa. Osallistavassa suunnittelussa on hyödynnetty muun muassa kaikille avoimia kaupunkiseminaareja ja demokatua. Arkkitehtitoimisto Innovarch on mukana projektissa Uudenkaupungin suunnittelukumppanina.

– Ohjelman koostaja Sonja Stenman vieraili Mikkelissä katsomassa, miten Kauppakeskus Stella on toteutettu vanhaan kaupunkikeskustaan, ja innostui ottamaan meihin yhteyden, kertoo Innovarchin suunnittelujohtaja Rainer Linderborg.

– Uuttakaupunkia kiinnosti varsinkin katettu katutila. Meillä Innovarchissa projekti herätti suurta intoa, ja lähdimme pohtimaan, mitä kaikkea muutakin elävä kaupunkitila voisi sisältää, kertovat projektipäällikkö Seija Sakki-Rinne ja arkkitehti Sophie Dorn.

– Keskustaan kaivataan monimuotoisuutta, Linderborg kertoo. – Katettu kauppakylä tai torihalli on yksi tapa kuvata toimintaa ja tunnelmaa, jota Uuteenkaupunkiin ollaan hakemassa. Suunnitelmissa hahmotellun, osin kadun päälle rakentuvan keskuksen ei tarvitse leimallisesti olla vain kaupallinen, vaan se voi sisältää myös asuntoja ja muuta toimintaa, kuten palveluita. Hahmotellut uudisrakennukset sijoitetaan niin, että niiden ympärille jää elintilaa suojelluille rakennuksille, jotka rikastavat kaupunkikuvaa.

– Uudenkaupungin keskustaan ideoidaan kävelykatua ja erilaisia toimintoja myös ulkotilaan, Linderborg jatkaa. – Tavoitteena on luoda toiminnallinen ja yhteisöllinen katuympäristö, jossa on kohtaamis-, oleskelu- ja tapahtumapaikkoja kaiken ikäisille ihmisille kaikkina vuodenaikoina. Katutilassa voisi olla pieni puisto, vesiaihe, leikkipuisto, pelikenttiä kesällä ja luistelualue talvella, ja katu voisi olla osin katettu erilaisilla keveillä katteilla. Oleellisena osana kävelykatuun liittyvät myös kahvilat ja ravintolat. Kaupungin ruutukaava on toisaalta vahvistava ja toisaalta sulkeva tekijä. Toimintaa halutaan enemmän näkyviin kaduille.

– Torin yhteyteen kaavaillussa kaupunkilaisten keskuksessa voisi olla laaja kirjo toimintaa sekä työ- ja harrastetilaa, kuten ehkä toimistohotelli ja mahdollisuuksien talo, Sakki-Rinne sanoo.

Keskustaa elävöitettäessä on tärkeää ottaa huomioon myös saavutettavuus ja esteettömyys, jotta alueen ihmiset saadaan tulemaan keskustaan ja jotta siellä on vaivatonta toimia.

Kaupunki etsii sidosryhmiä ja sijoittajia

Heinäkuusta syyskuun loppuun Uudessakaupungissa testattiin uusia ideoita keskustan kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi demokadun avulla. Sen tavoitteena oli osallistaa laaja kirjo kaupunkilaisia ja erilaisia sidosryhmiä suunnittelemaan ja testaamaan tulevaa kaupunkitilaa, joka syntyy vuoropuhelussa.

– Suunnittelun mahdollisuudet ja vaihtoehdot on nyt tuotu esiin, ja kaupunki vie projektia eteenpäin, Linderborg sanoo. – Moni keskustan kiinteistönomistaja on jo saatu kiinnostumaan kiinteistöjensä kehittämisestä, jotta keskustaan saadaan uutta ryhtiä. Toivon mukaan hanketta jatketaan kohti tarkempaa suunnitelmaa ja työ jatkuu monella rintamalla.

– Kaupungin strategiassa on kolme päämäärää: hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö, kertoo kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén. – Kaupungin keskustan kehittäminen tukee kaikkia kolmea päämäärää. Tarvitsemme keskustan elävöittämiseksi lisää asuntoja, lisää kohtaamispaikkoja ja uutta houkuttelevaa liiketoimintaa. Kesän kokeilu Demokadusta ja tapahtumista sai positiivisen palautteen, ja niin asukkaat kuin yrittäjätkin ovat halukkaita kehittämään aluetta. Kaupunki on varannut budjettiin rahoitusta kehittämiselle, ja nyt tämän vuoden aikana lyödään lukkoon, miten kehittäminen jaksotetaan ja mistä aloitetaan. Lisäksi etsitään sijoittajia ja investoijia mukaan hankkeisiin. Tavoitteena on, että kaupunki rahoittaa katutilassa tapahtuvat toimenpiteet ja investorit rahoittavat rakennushankkeet.

Projektipäällikkö: Seija Sakki-Rinne
Suunnittelu: Sophie Dorn