Etusivu > Uutiset > Innovarchin sisustusarkkitehtitiimi loistaa käyttäjälähtöisessä suunnittelussa

Innovarchin sisustusarkkitehtitiimi loistaa käyttäjälähtöisessä suunnittelussa

Innovarch toimittaa asiakkailleen myös sisustusarkkitehtien palvelut, ja toimistolla on tähän poikkeuksellisen hyvät resurssit: noin viidennes henkilöstöstä on erikoistunut sisustusarkkitehtuuriin. Koosta ja tyypistä riippumatta projekteja yhdistää halu kehittää tilojen toiminnallisuutta ja ymmärtää tilan käyttäjien tarpeet.

– Sisustusarkkitehtimme osallistuvat laajasti suunnitteluhankkeisiin sisätilojen muutoksista irtokalusteiden suunnitteluun, kuvaa suunnittelujohtaja Hanna Hilmola. – Suunnittelumme lähtökohtia ovat asiakkaan tilankäyttöön liittyvän ongelman ymmärtäminen ja määrittäminen. Käyttäjälähtöisen suunnittelun ytimessä on asiakas, jonka kanssa yhdessä etsimme heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Luomme paitsi toiminnallisia tilakokonaisuuksia myös tiloja, jossa viihdytään. Tilan käytön suunnittelun lisäksi laadimme tarvittavat tekniset dokumentit kustannuslaskentaa ja toteutusta varten. Arvioimme myös, mitkä tarvittavista muutoksista ovat luvanvaraisia. Tarvittaessa hyödynnämme arkkitehtiemme osaamisista. Työskentelemme yhteistyössä myös muiden arkkitehtitoimistojen kanssa.

– Innovarchissa vallitsee avoin ja mutkaton suhde arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien välillä, kehuu viimeksi tiimiin liittynyt sisustusarkkitehti Sirpa Luukkonen. – Meillä hyödynnetään joustavasti kumpaakin ammattiosaamista puolin ja toisin. Välittömyys ja lähestyttävyys leimaavat tiimin sisäistä työskentelyä, ja tämä välittyy myös asiakassuhteisiin.

Henriikka Rieppo on sekä arkkitehti että sisustusarkkitehti ja toimii vaihtelevasti kummassakin roolissa suurista logistiikkakeskushankkeista pieniin korjauskohteisiin.

– Kaksoisroolini ansiosta pystyn hyödyntämään sisustusarkkitehtuurista tulevaa ihmisen mittakaavan ymmärtämistä ja tilan toiminnallisuuden miettimistä arkkitehtuurisuunnittelussa. Teen hyvin erityyppisiä projekteja, joten näkökulmani suunnitteluun määrittyy aina sekä projektin, sen mittakaavan, että suunnittelijaroolini mukaan, Rieppo kuvaa.

Oppimis- ja työympäristöjä sekä vuokrausta tukevaa suunnittelua

Innovarchissa suunnitellaan paljon oppimis- ja työympäristöjä sekä toimitilojen muutoksia niin uudisrakennuksiin kuin korjauskohteisiinkin.

Monipuolisesti esimerkiksi asunto-, toimitila-, koulu- ja päiväkotikohteita suunnitteleva sisustusarkkitehti Petriina Koho näkee fyysiset kohtaamiset tilojen käyttäjien kanssa ainutlaatuisen arvokkaina.

– Oppimisympäristöissä opettajien ja tilan käyttäjien kuuleminen ja osallistaminen suunnitteluun on tärkeässä roolissa. Kalustevalinnoissa korostuu erityisesti niiden kestävyys, pitkäikäisyys ja ekologisuus. Käytän mielelläni kotimaisia kalustetoimittajia. Tarvittaessa pystymme räätälöimään yksilöityjäkin kalusteratkaisuja kohde kohtaisesti heidän kanssaan, Koho sanoo.

Sisustusarkkitehti Riitta Pietiläinen suunnittelee enimmäkseen oppimisympäristöjä ja on toiminut paljon kaupan rakentamisen parissa.

– Muutaman vuoden ajan olen keskittynyt varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tilojen kehittämiseen. Siinä yhteydessä kiertotalous ja tilojen pitkäikäisyys on noussut tärkeäksi aiheeksi. Taistelu ympäristön puolesta ilmastonmuutosta vastaan näkyy meidänkin työssämme, Pietiläinen sanoo.

Konseptointia ja suunnittelua monipuolisessa yhteistyössä kollegojen ja sidosryhmien kanssa

Sisustusarkkitehti Anne Kärki suunnittelee enimmäkseen toimitiloja ja kehittää tyhjeneviä tiloja yhdessä kiinteistön omistajien kanssa.

– Suunnittelun yhteensovittaminen projektin alkuvaiheessa sujuu jouhevasti, kun eri suunnittelualojen osaaminen on kiinteistöomistajan saatavilla saman toimiston palveluista. Toimitilamuutoksia tehdään nopeallakin aikataululla, kun toimitilojen vuokrasopimukset ovat lyhentyneet ja vuokralaiset vaihtuvat usein. Saman aikaisesti kestävän kehityksen tavoitteet ovat tiukentuneet. Meillä suunnittelun joustavuuteen ja kestäviin tilaratkaisuihin panostetaan erityisesti, Kärki sanoo.

– Oman motivoitumiseni kannalta on erityisen tärkeää hoitaa hyvin asiakassuhdetta, korostaa Kärki. – Hyvällä palvelulla tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa. Haluan kehittää ja löytää uusia tapoja toimia ja auttaa asiakasta heidän haasteissaan. Ison konsernin etu on se, että muun muassa valaistus-, akustiikka- ja talotekniikkasuunnitteluunkin saa asiantuntevaa apua hyvin matalalla kynnyksellä. Lisäksi muutossuunnittelussa konsultoidaan usein paloteknistä suunnittelijaa ja sisäilma-asiantuntijoita.

– On avartavaa, että arkkitehtitoimistossa pääsee tekemään töitä niin monien eri ammattilaisten kanssa ja näkemään monia erilaisia työtapoja, ympäristöjä ja ihmisiä, Koho täydentää. – Omat sisustusarkkitehtikollegat auttavat muun muassa värien ja pintamateriaalien valinnassa. He antavat mielellään näkemyksen erilaisiin suunnitteluratkaisuihin.

Innovarch käyttää myös Vahanen-konsernin palvelumuotoilun asiantuntijoita käyttäjiä osallistavien suunnittelutyöpajojen järjestämisessä.

– Työpajojen kautta saamme paljon tärkeää tietoa suunnittelua varten, Pietiläinen painottaa. – Kestävien kalusteiden valinnassa taas auttaa se, että on hyvät suhteet eri kalustetoimittajien luottohenkilöihin. Myös kauppakeskusten suunnittelussa sisustusarkkitehdin läsnäolosta neuvotteluissa ja käyttäjien näkökulman välittämisessä on ollut suuri hyöty asiakkaalle.

– Tilasuunnittelulla pystytään tukemaan ihmisten henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Tilat kohtauttavat ihmisiä, Koho kiteyttää.

Millainen on sisustusarkkitehdin unelmaprojekti?

– Jatkossa haluaisin pystyä entistä paremmin auttamaan kiinteistönomistajia toimitilojen palveluiden kehittämisessä ja löytää uusia ratkaisuja niiden vuokraukseen, Luukkonen sanoo. – Olisi kiinnostavaa päästä keskustelemaan siitä, miten vanhoja kiinteistöjä ja niiden toiminnallisuuta voitaisiin kehittää uuteen suuntaan. Sisustusarkkitehtuurin kautta voidaan luoda uusia toiminnallisia konsepteja ja järkeistää tilankäyttöä isossakin mittakaavassa. Lisäksi huomaan usein pohtivani, mitä tulevaisuudessa tapahtuu vaikkapa maakuntien kauppakeskuksille ja miten palvelut saadaan säilymään myös syrjäseuduilla. Näihinkin asioihin voidaan tilasuunnittelun ja muotoilun keinoin etsiä ratkaisuja.

– Unelmahankkeessa toimin osana monialaista, innovoivaa suunnitteluryhmää ideoimassa ja konseptoimassa uusia tulokulmia tilojen suunnitteluun ja saan olla mukana myös toteuttamassa niitä, Kärki sanoo.

– Omassa työssäni haluaisin sulauttaa arkkitehti- ja sisustussuunnittelun näkökulmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palvelemaan paremmin loppukäyttäjää ja rakennuksen kokonaisajatusta, Rieppo sanoo. – Unelmaprojektissa pääsen saumattomasti hyödyntämään sekä arkkitehdin että sisustusarkkitehdin osaamistani ja hallitsemaan kummatkin mittakaavat.

– Minua puolestaan kiinnostaa erityisesti biofiilinen tilasuunnittelu, jossa tuodaan luonnon elementtejä sisätiloihin, Pietiläinen lisää. – Luonnon läheisyydellä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin.

– Teemme mielellämme kaikenkokoisia projekteja niin isoille organisaatioille kuin pienillekin toimijoille, Hilmola korostaa. – Jokainen asiakas on erilainen, ja sisustusarkkitehdin työ on mainio ikkuna erilaisiin yrityskulttuureihin. Sisätilojen suunnittelija on toimitilavuokralaisen tai muun tilankäyttäjän lähin kumppani hankkeessa, joten materiaalien ja kalusteiden tuntemuksen lisäksi tehtävässä korostuvat ihmistuntemus ja vuorovaikutustaidot. Työtä tehdään koko ajan ihmiseltä ihmiselle. Kun suunnitellaan monikäyttöisiä ja muuntojoustavia tiloja, sisustussuunnittelija on mukana varmistamassa, että ratkaisut myös toteutuvat suunnittelulla tavalla.

Lisätietoja
Hanna Hilmola
Suunnittelujohtaja
hanna.hilmola@innovarch.fi
040 566 0333