Etusivu > Uutiset > Länsimetron kuilut vaativat suunnittelua, jollaista ei ole tarvittu Suomessa 50 vuoteen

Länsimetron kuilut vaativat suunnittelua, jollaista ei ole tarvittu Suomessa 50 vuoteen

Innovarch suunnitteli Länsimetron Ruoholahti–Matinkylä-osuuden tunneli- ja pystykuilurakennukset. Metron käyttäjäturvallisuuden kannalta tärkeiden kuilujen maanpäälliset rakennukset on verhoiltu tyylikkäällä teräsverkkolevyllä, ja osa niistä on valaistu LED-nauhoin. Suunnittelun haasteina olivat tilaa vaativa nykytekniikka ja rakennushankkeen jakautuminen useiden urakoitsijoiden kesken.

Länsimetro-hanke toi pääkaupunkiseudulle 13 uutta metroasemaa. Vuonna 2018 avattu Ruoholahti–Matinkylä-osuus on 14 kilometriä pitkä, ja sen asemat sijoittuvat Helsingissä Lauttasaareen sekä Koivusaareen ja Espoossa muun muassa Keilaniemeen ja Otaniemeen. Asemien lisäksi rakennettiin paineentasausta, ilmanvaihtoa ja savunpoistoa varten 15 kuilua, jotka toimivat myös hätäpoistumisteinä.

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy suunnitteli uuden rataosuuden tunneli- ja pystykuilurakennukset. Kunkin kuilun keskellä on palo-osastoitu poistumistieporras. Maan päällä pystykuilut on sijoitettu yleisille katu- tai puistoalueille, ja niiden ympäristö maisemoidaan kohteen mukaan. Kuilurakennukset ovat noin 100 m2:n laatikkomaisia teknisiä rakennuksia, joiden pintamateriaaliksi valittiin tyylikkään ruosteensävyinen, säänkestävä perforoitu teräslevy. Osaa rakennuksista valaisevat kultakin kantilta LED-valonauhat. Lopputulos on teknistä käyttötarkoitustaan ajatellen poikkeuksellisen näyttävä.

– Hanke vaati täysin uudenlaista suunnittelua, koska Suomen edellinen metrohan rakennettiin jo 1970-luvulla, muistuttaa arkkitehti ja Innovarchin johtava asiantuntija Markus Miikkulainen. – Suunnittelussa piti huomioida yhdystunnelien yhteyteen rakennettavien isojen teknisten järjestelmien tilantarve. Lisäksi jokaisen aseman yhteyteen suunniteltiin raiteenvaihtopaikka, yhdystunneli ja palo-osastoinnit, jotta tunnelit saatiin erotettua toisistaan. Hanke osoitti meille, että pystymme toimittamaan vaativaa suunnittelua kohteen tyypistä riippumatta.

Tunnelit ja kuilut ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä rakenteita

Kymmenestä huoltotunnelista kolme oli väliaikaisia ja seitsemän ovat pysyviä. Ne ovat kohtalaisen pitkiä ja nousevat loivasti kohti maan pintaa. Esimerkiksi Urheilupuiston ja Hanasaaren huoltotunnelit on jo täytetty. Tunneleissa on turvatoimen tarvitsemia rakenteita, kuten pumppaamo, ja tarpeeksi eli useita metrejä korkeutta ja leveyttä isoille huoltoajoneuvoille.

– Suunnittelun lisähaasteena oli se, että rataosuuden rakentamisessa oli mukana viisi eri urakoitsijaa, joiden kanssa käsiteltiin samat rakenteita koskevat kysymykset erikseen, mikä lisäsi huomattavasti työmäärää, Miikkulainen kertoo. – Hankkeessa oli käytössä projektipankki, johon kaikki suunnitelmat tallennettiin tarkastusta varten. Lisäksi oli erillinen pankki, josta urakoitsijat saivat suunnitelmat käyttöönsä.

Urakoitsijoiden määrä hankaloitti myös työmaalogistiikkaa ja asetti haasteen liikennejärjestelyille.

Innovarch on ollut mukana Länsimetron eri osioiden suunnittelussa jo yli 10 vuotta. Mukana ovat olleet muun muassa projektipäällikkönä Sinan Kurtbay ja projektisihteerinä Olga Tsernjavskaja. Rakennusarkkitehti ja projektipäällikkö Jouko Sarlin tuli mukaan hankkeen toteutussuunnitteluun vuonna 2012.

– Hanke alkoi osaltamme tonttikarttojen laatimisella ja kaava-, ympäristö- sekä kiinteistöasioiden selvityksillä, Sarlin kertoo. – Myöhemmin saimme tehtäväksi tonttien lunastusalueiden ja niiden pinta-alojen merkitsemisen Maanmittauslaitoksen järjestelmään, mikä osoittautui erityisen haasteelliseksi, koska kesken rakentamisen tapahtui koordinaatiomuutos. Jouduimme laatimaan muunnoskaavoja, jotta tiedot saatiin oikein. Laskelmat tehtiin nurkkapiste kerrallaan, ja lopuksi listaus tehtiin sellaiseen muotoon, että sen pystyi syöttämään Maanmittauslaitoksen omaan järjestelmään.

– Kaiken kaikkiaan suunniteltavana oli noin 100 eri kohdetta, joista jokainen piti suunnitella yksi kerrallaan, Sarlin jatkaa. – Vaikka yhdystunnelit olivat kaikki saman tyyppisiä, ne jouduttiin sovittamaan eri korkeusaseman ja etäisyyden mukaan. Mallit laadittiin louhintapiirustusten mukaan. Syvimmillään tunnelit kulkevat yli 50 metriä maanpinnan alapuolella. Suunnittelussa lähdettiin siitä, että rakennetaan maailman turvallisin metro. Junille on tilaa pysähtyä ja siirtyä sivuraiteille, ja kummankin suunnan metrotunnelissa on koko matkalla 120 cm leveät jalkakäytävät, jotta junista voi poistua turvallisesti yhdystunneliin. Automaattinen savunpoistojärjestelmä käynnistyy palokohteen mukaan, ja ovet avautuvat automaattisesti. Kaikki kulkureitit, kaiteet ja poistumistiet on valaistu.

Länsimetron Ruoholahti–Matinkylä-osuuden tunneli- ja pystykuilurakennusten ympäristösuunnittelu ja maisemasuunnittelu toimitettiin alihankintana Innovarchin koordinoimana.

Lisätiedot:

Markus Miikkulainen
Arkkitehti, johtava asiantuntija
040 5343 187
markus.miikkulainen@innovarch.fi

Lue lisää liikennepalvelujen suunnittelusta suunnittelujohtaja Juha Lammen blogista:
https://innovarch.fi/fi/blogi/putkesta-verkkoon-lansimetron-kipea-kasvaminen-aikuisuuteen/