Etusivu > Uutiset > Marketin laaja kunnostushanke laadukkaasti maaliin tiukoilla reunaehdoilla

Marketin laaja kunnostushanke laadukkaasti maaliin tiukoilla reunaehdoilla

K-Supermarket Hertta

K-Supermarket uudistettiin uudelle vuosituhannelle tiiviissä aikataulussa ja paikassa metroradan ja liityntäväylien puristuksessa. Huolellisen suunnittelun ja tinkimättömän toteutuksen palkintona ovat tyytyväiset asiakkaat ja paljon myyntipotentiaalia.

K-Supermarket Hertta on toiminut metroaseman kyljessä Helsingin Herttoniemessä vuodesta 1998. Alue on sen jälkeen kasvanut, asukkaita ja rakennuksia on tullut lisää, ja tilat ovat käyneet ahtaiksi. Lopputulokseltaan noin 5000 m2:n marketin peruskorjaus- ja laajennusurakka valmistui marraskuussa 2017. Samaan kiinteistöön rakennettiin myös tonttitehokas pysäköintitalo. Kokonaisuus on kaupunkirakenteeseen nähden matalahko, mutta näyttää mielenkiintoiselta myös ylhäältä päin katsottuna. Kaupan yhteydessä on tilaa polkupyörille, mikä on osa kaupan nykyaikaista asiakaspalvelua.

Kohteen arkkitehtisuunnittelun toimitti Innovarch Oy Keskon tilaamana. Taustalla vaikuttaa vuosikymmenten yhteistyö myymälärakennusten ja -tilojen suunnittelussa. Kaupan alan yleistä kehitystä seuraten myymälätilojen keskimääräinen käyttöikä on melko lyhyt, joten uudistusliikkeitä tarvitaan säännöllisin väliajoin. Kesko toimitti hankkeeseen myymälän sisäisen sijoittelun, jota kauppias räätälöi oman kokemuksensa perusteella. Tilojen vesi- ja viemäröintiratkaisut uusittiin kokonaan. Keskon ilme uudistui hankkeen aikana sopivasti niin, että uuteen kauppaan saatiin sovellettua uusimpia visuaalisia elementtejä.

– Kesko tarjoaa myymälätiloihin ketjukonseptin, mutta sitä sovellettaessa kaikki hyvät ratkaisut ovat tervetulleita, sanoo Keskon suunnittelupäällikkö Jari Salmela. – Meillä on käytössämme suunnittelun pohjaksi vahvat käyttäjätiedot, ja arvostamme suunnittelukumppanien valinnassa pitkää yhteistä kokemusta. Uudistusten pitää olla taloudellisesti kannattavia ja perustua vahvasti myynnin ennakoitavuuteen. Muuntojoustavuus ja kustannustehokkuus ovat Keskon myymälöiden arkkitehtisuunnittelun perusvaatimuksia.

– Pääsuunnittelijan rooli on projektissa äärimmäisen tärkeä, varsinkin hankkeen alussa, painottaa Keskon kauppapaikkapäällikkö Päivi Lindholm. – Tämäkin hanke edellytti kaavamääräysten soveltamista, missä pääsuunnittelija oli avainasemassa projektin etenemisen suhteen.

Keskon suunnittelupäällikkö Jari Salmela ja kauppapaikkapäällikkö Päivi Lindholm

Keskon suunnittelupäällikkö Jari Salmela ja kauppapaikkapäällikkö Päivi Lindholm

Helppo tulla ja asioida sekä autolla että julkisilla

K-Supermarket Hertan laajennuksen suunnittelun lähtökohtana olivat myymälän ja pysäköinnin toimivuus sekä helppokäyttöisyys. Helsingin kaupunki toivoi keskeisellä liikennepaikalla toimivalta kauppakiinteistöltä korkeatasoista arkkitehtuuria sekä uuden ja vanhan osan julkisivujen yhtenäistä ilmettä ja värikkyyttä. Värikentillä elävöitettiin pitkiä julkisivupintoja. Herttoniemi on tärkeä kehittyvä alue, jonka arkkitehtonista ilmettä halutaan korostaa, koska kaupan lähelle on tulossa lisää asuntoja ja muuta kaupunkirakentamista.

Hankkeen haasteina olivat runsaat reunaehdot muun muassa Itäväylän liikenteen ja Herttoniemen pysäköinnin osalta, ja onnistumiseen panostettiin ottamalla mukaan erillinen liikennesuunnittelija. Kaupan omien tilojen lisäksi maan alle rakennettiin 150 autopaikkaa metron liityntäpysäköintiä varten. Myös kaupan sisäisiin yhteyksiin kiinnitettiin erityistä huomiota: toiminnot keskitettiin yksinkertaiseen pohjaan, jotta kauppaan on helppo tulla asioimaan sekä autolla että julkisen liikenteen välineillä.

K-Supermarket Hertta metronäkymä

Tilatoimivuuden lisäksi arkkitehtisuunnittelun tehtävänä oli kohdata kehittyvän kaupunkitilan kauneusarvot. Uudistuksella pyrittiin saamaan vanhaan ja uudisosaan uusi yhtenäinen ilme ja maanpäälliseen osaan ajanmukainen julkisivu. Muutokset vaativat kaupungin hyväksynnän, jonka saamiseksi tehtiin erillinen selvitys ja tiivistelmä suunnitelmista. Rakennuksen alta kulkeva metron ratatunneli asetti rakenteille ja toiminnoille huomattavia haasteita. Hanke mahdollistaa nyt isotkin muutokset alueen itäpuolella. Tulevaisuudessa metroasemaa uudistetaan, ja muut muutokset ovat vielä tutkinnassa. Yksi hankkeen vaatimuksista oli huoltoreitti kaupan kellarin ohi itään. Maanalainen tila on toteutettu niin, että huoltoreitti on tarvittaessa mahdollinen.

Tietomallinnus mahdollisti tiiviin aikataulun

Hankkeen kokonaisaikataulua pidettiin aluksi mahdottomana, mutta rakennusurakoitsijan ja projektinjohdon venymisen sekä tietomallinnuksen ansiosta se toteutui. Kiireestä ja paineista huolimatta projekti- ja työmaakokouksissa säilyi hyvä henki. Ilmapiiri oli keskusteleva, ja moni suunnitelma toteutettiin ”lennossa”.

Reunaehtoihin sisältyivät myös huoltologistiikan haasteet. Niiden vuoksi vanha ramppi ja vanha pintarakenne päätettiin säilyttää. Kyseessä oli tiiviin kaupunkirakenteen vaatima kompromissi ”peltomarketin” tilankäyttöön verrattuna. Kaupan suunnittelussa on tärkeää varmistaa myös esimerkiksi jatkuvasti avautuvien ovien kestävyys ja ostoskärryille riittävän isot hissit. Tilan ahtauden vuoksi liukuportaista luovuttiin.

Nykyajan uudis- ja korjausrakennushankkeissa tietomallintaminen on itsestäänselvyys. Mallintamalla pystyttiin havainnollistamaan työmaata tiukassa aikataulussa. Malli ei ollut aivan niin täydellinen kuin olisi haluttu, mutta siitä oli suuri apu suunnitelmien yhteensovittamisessa ja varsinkin suunnittelualojen törmäystarkasteluissa, joilla vältettiin työmaan ongelmatilanteet. Talotekniikka ja sähkösuunnittelu käyttivät yhteistä mallia, eikä tiiviissä aikataulussa olisi pysytty ilman sitä. Malli jaettiin kaikille osapuolille yhteensopivassa IFC-muodossa.

K-Supermarket Hertta itänäkymä

Väljissä ja toimivissa tiloissa riittää myyntipotentiaalia

Hankkeen aikataulu oli tiukka, koska vilkasta kauppapaikkaa ei haluttu pitää kiinni yhtään kauemmin kuin oli rakennustöiden vuoksi järkevää. Kauppias Markus Ranteen mielestä muutaman kuukauden kiinniolo kuitenkin kannatti, jotta työt saatiin tehtyä tehokkaasti, ja lopputuloksena oli erittäin laadukas myymäläkokonaisuus juuri sopivasti joulunalusmyyntiin.

K-Supermarket Hertan kauppias Markus Ranne

K-Supermarket Hertan kauppias Markus Ranne

– Avajaisissa oli paikalla 8000 ihmistä, ja palaute uudistuksesta on ollut pelkästään hyvää, Ranne kertoo. – Myymäläalueella on helppo liikkua poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden ja selkeiden opasteiden ansiosta. Meillä on nyt potentiaalia vaikka kaksinkertaistaa päivittäinen asiakasmäärä. Herttaan on tuotu ajanmukaisimmat palvelulinjastot ja kylmäkalusteet, ja tuotevalikoimamme on kokoluokkaamme nähden todella laaja. Laatu näkyy paitsi tiloissa ja hyllytuotteissa myös esimerkiksi tuoreissa kahvilatuotteissa ja mukavissa kahvilakalusteissa.

K-Supermarket Hertta sisältä

K-Supermarket Hertan kunnostuksen ja laajennuksen pääsuunnittelijoina toimivat ensin Innovarchin Esko Pelkonen sitten Juha Lampi. Projektipäällikkönä toimi Mika Koskela, ja lisäksi mukana oli arkkitehti Lasse Kontula.

– Hanke onnistui erittäin tiukasta aikataulusta huolimatta hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä. Vaativan aikataulun vuoksi kommunikaatio ja yhteistyö osapuolten kesken oli huomattavasti tavanomaista tiiviimpää, Koskela sanoo.

 

Kuvat: Antti Hahl