Etusivu > Uutiset > Onnistumistarina: Uramon uusi koulu ja päiväkoti tarjoavat avointa monikäyttötilaa

Onnistumistarina: Uramon uusi koulu ja päiväkoti tarjoavat avointa monikäyttötilaa

Uramon uusi koulu on Riihimäen monikäyttöinen ja avara oppimisympäristö. Samassa rakennuksessa toimivat päiväkoti, ruokailutila ja liikuntasali, ja iltaisin koulu toimii esimerkiksi kaupunginvaltuuston kokouspaikkana.

Riihimäen kaupungin rakennuttama noin 6 000 bruttoneliömetrin Uramon koulu otettiin käyttöön kesällä 2019. Koulurakennuksessa on kolmisarjaisen koulun opetustilat luokka-asteille 1–5, päiväkoti 75 lapselle sekä esiopetustilat kolmelle ryhmälle. Oppilaita on noin 500 ja henkilökuntaa noin 60. Koulun väki muutti rakennukseen kuuden väistövuoden jälkeen 13. elokuuta 2019.

– Koulu on suunniteltu monikäyttöiseksi oppimisympäristöksi, kertoo kohteen arkkitehtisuunnittelun projektipäällikkö Anne-Maria Naapuri Innovarchilta. – Kaikki yhteistilat ovat avoimia, käytäviä ei ole, ja pienemmät opetustilat keskittyvät avoimien tilojen ympärille. Solujen keskellä olevat avotilat toimivat yhtä lailla oppimisympäristöinä.

Koulun liikuntasali soveltuu myös koulun ulkopuolisten toimijoiden iltakäyttöön. Esteettömän käytön vaatimukset on huomioitu koko rakennuksessa.

– Hankkeessa haettiin alusta lähtien parasta yhteiskäyttöratkaisua tiukoissa kustannusraameissa, Naapuri kertoo. – Suunnittelua tehtiin koko ajan erittäin hyvässä yhteistyössä tilaajan ja tilojen käyttäjien kanssa. Rakennuksen keskeisin tila on monikäyttösali, joka toimii jatkossa myös kaupunginvaltuuston kokoussalina. Tämä päätös tehtiin suunnitteluvaiheen aikana, ja sen myötä saliin lisättiin akustoivia pintoja ja muokattiin värimaailmaa.

– Hankkeen työryhmä koostui tilaajan sekä käyttäjän edustajista ja suunnittelijoista, kertoo Riihimäen kaupungin suunnitteluarkkitehti Outi Jääskeläinen. – Niin arkkitehtisuunnittelu kuin muutkin suunnittelualat kilpailutettiin hanke- ja toteutussuunnitteluun hankintalain mukaisesti painottaen laatua ja osaamista koulu- ja päiväkotirakennusten suunnittelussa. Tilaajankin näkökulmasta yhteistyö kaikkien osapuolten välillä pelasi hyvin, ja haastavissa tilanteissa onnistuttiin tekemään toimivia ratkaisuja yhdessä. Myös työmaan aikaisissa suunnitelmien tarkennuksissa suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyö sujui tilaajan näkökulmasta hyvin; sovittuja tavoitteita, yhteisiä pelisääntöjä sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

– Uramon koulun ja päiväkodin oppimisympäristön tavoitteet olivat työryhmälle selvillä hankkeen alusta lähtien, Jääskeläinen jatkaa. – Suunnitteluvaiheessa koulun ja päiväkodin henkilöä osallistettiin mahdollisimman paljon. Suunnittelussa käytettiin 3D-mallintamista, jonka avulla tiloja oli helpompi havainnollistaa niin käyttäjälle kuin tilaajalle. Eri suunnittelualojen yhdistelmämallin avulla pystyttiin myös tekemään suunnitelmien yhteensovittamista ja minimoimaan virheitä.

Punasävyinen, paikallamuurattu tiilijulkisivu kunnioittaa Riihimäen rakennuskulttuuria

Rakennuksen monipolvinen muoto mahdollistaa suojaiset ja miellyttävät piha-alueet eri-ikäisille oppilaille. Lasten käytössä olevat pihat avautuvat auringon suuntaan. Julkisivujen päämateriaali on punasävyinen tiili, joka kunnioittaa paikalta purettua vanhaa koulurakennusta ja Riihimäen rakennuskulttuuria. Päiväkodin, esiopetuksen ja alakoulun tilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen omiin sakaroihinsa.

– Tiilijulkisivu on Riihimäellä perinteinen ja myös aikaa kestävä valinta, Naapuri kertoo. – Pienten ja isompienkin koululaisten orientoitumista ja omien ”kotikolojen” tunnistamista on helpotettu sisäänkäyntien värikoodauksella, joka jatkuu sisätiloihin. Kaikilla on helppo pääsy ensimmäisen kerroksen keskialueen yhteistilaan, johon sijoittuvat ruokailu, informaatiokeskus, taitoaineiden tilat ja liikuntasali näyttämöineen. Pienten ja isompien oppilaiden ruokailu samassa paikassa on toiminut hyvin. Kahteen suuntaan avautuva näyttämö lisää tilan käyttömahdollisuuksia.

– Koska koulun henkilökunta otettiin mukaan tilojen ja kalusteiden suunnitteluun alusta lähtien, meillä oli aikaa miettiä perinpohjaisesti hyviä ratkaisuja, kertoo Uramon koulun rehtori Jyrki Mutta. Uudessa koulussa on toimittu nyt yksi lukuvuosi.

– Rakennusvaiheessa pohdimme, kuinka paljon tarvitaan avointa ja suljettua tilaa suhteessa toisiinsa. Avoimen tilan ihanteesta huolimatta osa oppilaista kaipaa aina turvallisia, keskittymistä tukevia nurkkauksia, joihin voi hakeutua tekemään tehtäviä. Nykykoulussa ei enää istuta pulpetissa 45 minuuttia putkeen, vaan tavoitteena on katkaista istuminen myös oppitunnin aikana. Lapset tottuvat ja sopeutuvat nopeasti uuteen toimintatapaan ja kiinnittävät enemmän huomiota tilojen yksityiskohtiin, kuten säilytyslokeroihin, niitä on kiitelty. Näissä uusissa tiloissa liikkuminen oppimisen aikana onnistuu, ja kokonaisuus toimii oikein hyvin, Mutta kertoo.

– Löysimme arkkitehdin kanssa yhteisen sävelen alusta saakka. Hän ymmärsi hyvin tarpeemme ja osasi neuvotella budjettiin ja neliömääriin sopivat ratkaisut rakentajan kanssa. Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen, ja koulumme toimii nyt esimerkkinä alueen tulevillekin kouluhankkeille. Huomauttamisen aiheet ovat kaikki olleet suhteellisen helposti korjattavia yksityiskohtia, Mutta sanoo.

Suunnittelun lähtökohtina on huomioitu OPS2016:n tavoitteet

Koulun toisessa kerroksessa sijaitsevat ikäryhmittäin sijoiteltuina ylempien luokkien opetustilat. Niiden avoimuus tukee joustavaa opetustyötä paikan, menetelmien ja oppimissisältöjen suhteen. Käytävien sijaan on monimuotoisia, avoimia ryhmätiloja, joiden luonnetta voidaan muuttaa esimerkiksi kalustuksella. Suunnittelun lähtökohtina on huomioitu uuden OPS 2016:n tavoitteet, jotka korostavat oppilaiden aktiivista roolia ja oppimisen iloa, vuorovaikutustaitoja ja yhdessä tekemistä osana yhteisöä, monialaisuutta sekä laaja-alaista osaamista ja ajattelun sekä oppimisen taitoja.

– Solujen keskellä on isot, avoimet oppimistilat, joiden ympärille on ryhmitelty rajatummat opetustilat, Naapuri kertoo. – Ne yhdistyvät isojen pariovien välityksellä viereisiin tiloihin, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön. Käytössä hiukan vaivalloisina pidettyjä siirtoseiniä solualueille ei haluttu, vaan tilojen avaaminen ovien kautta koettiin toimivammaksi ratkaisuksi.

Riihimäen kaupunki myönsi hankkeelle korvamerkittyä rahaan taideteoksen hankintaan. Taidetyöryhmän ja luonnosten perusteella koululle valittiin Helmi Remeksen uniikki lasitaideteos, joka paljastettiin koulun vihkiäisissä.

– Uramon kouluhankkeessa varhaiskasvatuksen ja alakoulun tilat yhdistyvät luontevaksi ja lapsen mittakaavaan sopivaksi kasvuympäristöksi pienestä päiväkoti-ikäisestä taaperosta itsenäistyvään kuudesluokkalaiseen, sanoo Innovarchin suunnittelujohtaja Hanna Hilmola. – Nykyaikaisen koulurakennuksen tulee palvella kuntalaisia laajasti. Uramossa monikäyttöisyys toteutuu hienosti ja käyttökokemus on ollut varsin positiivista. On ollut ilo olla suunnittelemassa uutta Uramon koulua ja päiväkotia!

Käy myös katsomassa lisää kuvia kohteesta projektisivuiltamme!

Tarjoamme perinteisten suunnittelupalveluiden lisäksi Oppimisympäristö+ -muotoilupalvelua kouluille.

Valokuvat: Kuvio

Lisätiedot:

Hanna Hilmola
Suunnittelujohtaja, toimitilat, työ- ja oppimisympäristöt ja sisustus
040 566 0333
hanna.hilmola@innovarch.fi

Anne-Maria Naapuri
Rakennusarkkitehti RI, projektipäällikkö
040 5491 951
anne-maria.naapuri@innovarch.fi