Etusivu > Uutiset > Perehdyimme rakentamisen uudistuneisiin sääntöihin

Perehdyimme rakentamisen uudistuneisiin sääntöihin

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa on uudistettu, ja uudet asetukset astuivat voimaan vuoden 2018 alusta. Sekä rakennuttavien että rakennusalan palveluja tuottavien organisaatioiden on tiedostettava uudet asetukset.

Suomen rakentamismääräyskokoelma on laaja. Innovarchissa sen muutosten käsittelyyn, tiedottamiseen ja koulutukseen on panostettu sisäisen työryhmän voimin. Työryhmä on vuoden alussa tehnyt selvitystyötä ja perehtynyt oman alan kannalta olennaisimpiin muutoksiin. Työn tuloksena on pidetty sisäisiä tehokoulutuksia.

– Olemme osallistuneet vuorotellen mm. SAFA-RILin ja Helsingin rakennusvalvonnan järjestämiin koulutuksiin ja syventyneet työmme kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin, kertoo arkkitehti ja projektipäällikkö Seija Sakki-Rinne.

Sakki-Rinteen lisäksi työryhmään kuuluvat rakennusarkkitehdit Anne-Maria Naapuri ja Jouko Sarlin.

– Käytännöissä on aikaisemmin ollut jonkin verran sekavuutta määräysten ja ohjeiden tulkinnan suhteen, Sakki-Rinne kertoo. – Nyt määräyksiä on pyritty selkeyttämään ja vähentämään tulkinnanvaraisuutta. Turhia määräyksiä ja päällekkäisyyksiä on poistettu. Ohjeita on osin tuotu määräysten puolelle. Suunnittelijoiden vastuut on nostettu esiin määräyksiin.

Laajentaminen ja korjausrakentaminen on tuotu selkeämmin määräyksiin. Kussakin asetuksessa on määritelty, miten asetus koskee korjausrakentamista.

Innovarchin työryhmä on keskittynyt seuraaviin uudistuksiin: käyttöturvallisuus, esteettömyys, paloturvallisuus, terveellisyys, meluntorjunta ja ääniolosuhteet sekä asuntosuunnittelu.

– Uudistusta ei pysty helposti tiivistämään, koska se on niin laaja, Sakki-Rinne summaa. – Joihinkin asioihin on tullut helpotuksia, mm. puurakentamisen mahdollistamiseksi. Toisaalta määräyksiä on tiukennettu esim. rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden osalta.

Innovarchin työryhmä kehottaa ottamaan uudet asetukset heti käyttöön, ja muistuttaa katsomaan tarvittaessa perustelumuistioita, kun varsinaisia ohjeita ei ole vielä julkaistu.

Uudet asetukset löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Seija Sakki-Rinne
Arkkitehti SAFA, projektipäälliklö
040 556 3098
etunimi.sukunimi@innovarch.fi