Etusivu > Uutiset > Pitkä yhteistyö luo turvalliset puitteet kehittää vähittäiskaupan arkkitehtisuunnittelua

Pitkä yhteistyö luo turvalliset puitteet kehittää vähittäiskaupan arkkitehtisuunnittelua

Innovarch tekee pitkäjänteistä yhteistyötä kauppaketju Lidlin kanssa myymälä-, logistiikka- ja varastotilojen arkkitehtisuunnittelussa. Asiakkuuteen sisältyy tyyppimyymälöiden konseptointia ja työtapojen kehittämistä, kuten tietomallinnuksen hyödyntämistä.

Lidlille eri kohteisiin toimitetun arkkitehti- ja pääsuunnittelun taustalla vaikuttaa pitkäjänteinen yhteis- ja kehitystyö kaupan alan rakennushankkeissa. Jatkuvassa asiakassuhteessa uskalletaan kokeilla uusia ratkaisuja ja saadaan oppia edellisten hankkeiden oivalluksista. Viimeisimpiä kohteita on Järvenpään jakelukeskus, johon suunniteltiin jo ennen valmistumista lisää varastotilaa kasvavan myymäläverkoston tarpeisiin.

– Laajennusosaan varauduttiin jo asemakaava- ja rakennusoikeusvaiheessa, jotta saatiin aikaa suunnitella rauhassa tilan tehokasta käyttöä, kertoo Lidl Suomen varasto- ja myymälärakentamisen projektipäällikkö Kalle Hintikka.

Innovarchille jakelukeskuksen laajennus tarkoitti mahdollisuutta jatkaa sekä kehittää yhteistyötä ja edistää kauppaketjun rakennuskannan kattavaa tietomallintamista. Pääsuunnittelijana laajennusvaiheessa toimi suunnittelujohtaja Esa Piispanen.

– Rakennuksen tietomallikoordinointia eli pääsuunnittelun johtamista tietomallin kautta viedään eteenpäin kiinteistön ylläpitovaiheeseen, Piispanen kertoo. – Eri suunnittelualojen yhdistelmämalli on entistä vahvemmin osa arkkitehtisuunnittelua ja palvelee myös huoltokirjatasolla. Hyödyntämällä suunnittelun ja rakentamisen aikana luotua tietomallia myös rakennuksen käytön aikana saadaan säästöä elinkaarikustannuksiin.

– Jakelukeskus on toiminut nyt häiriöttä kolmisen vuotta, mikä ei ole itsestään selvää, kun kyseessä on suuri ja monimutkainen rakennus ja vielä laajennustyömaan yhteydessä, Hintikka kertoo. – Iso tontti helpotti toki asiaa, ja vastikään päästiin viettämään laajennusosankin yksivuotissynttäreitä.

– Kun tulin mukaan laajennushankkeeseen, huomasin, että kantaosan suunnittelusta oli otettu opiksi, Piispanen sanoo. – Haasteita osattiin käsitellä ja tehdä korjausliikkeitä tavalla, joka sujuvoitti hanketta. Muutettiin esimerkiksi savuotsan rakenne yksinkertaisemmaksi toteuttaa, ja ylipäänsä kaikki, mikä työmaalla havaittiin hankalaksi, pystyttiin tekemään paremmin.

Pitääkö olla huolissaan, kun työmaalla on niin siistiä ja rauhallista?

Hintikan mielestä hyötyä saatiin erityisesti työmaan valvonnan ja suunnittelun yhteistyöstä.

– Suunnitteluryhmä pysyi pääsääntöisesti samana, ja valvojilta saatiin hyviä havaintoja suunnittelupöydälle, mikä vähensi hienosäätöä työmaalla. Hienosäätö tehtiin jo ensimmäisessä vaiheessa, joten loppuvaihe, johon yleensä kasautuu muutoksia, meni paljon sujuvammin. Hankkeen vastaanottoa voisi kuvailla jopa hämmentävän rauhalliseksi, kun yleensä työmaalla riittää tohinaa. Kovin siistiäkin siellä oli.

– Hankkeen toisessa vaiheessa on todella ymmärretty avoimen ja suoran palautteenannon merkitys, ja kaikilla osapuolilla on ollut halu kehittää tekemistä, Piispanen kertoo.

– Suunnittelijoita on pidetty aktiivisena rakentamisen aikana työmaakäynneillä ja keskustellen, Hintikka sanoo. – Palautetta on sekin, ettei suunnittelijaa jätetä vaille tietoa pimentoon, jolloin kiireelliset korjauspyynnöt voivat yllättää ikävästi. Suunnittelija on pidettävä kartalla siitä, mitä rakennetaan.

– Kokemukseni mukaan huolellinen tiedottaminen on Lidlillä selkärangassa, ja siitä syntyy suunnittelijalle turvallinen olo, Piispanen sanoo. – Kun kaikista vaiheista ja haasteista keskustellaan avoimesti yhdessä ratkaisua hakien, ei koskaan synny kiusausta lakaista virheitä maton alle.

– Niin, virheistä ei rangaista, vaan niistä opitaan, Hintikka komppaa. – Lopputulemaan tarvitaan yhtenäinen draivi. Kun tiedetään, mitä halutaan, siihen pyritään parhain mahdollisin keinoin. Tämä on osittain mukavuudenhaluakin, sillä kinastelulla ei pääse kovin vauhdikkaasti maaliin. Meillä on yhtiössä vahva näkemys ja halu ohjata tekemistä ja olla hankkeissa mukana peukalot savessa. Emme tilaajanakaan vetäydy norsunluutorniin tarkkailemaan tilannetta.

Suunnittelutiimissä mennään jo toisessa sukupolvessa

– Asiakassuhteemme Innovarchiin on pitkä ja monisyinen, Hintikka kertoo. – Olemme hyödyntäneet liikepaikkavaiheen tontinkäyttösuunnittelun palveluita ainakin viimeiset 10 vuotta.

– Lidlistä on tullut Innovarchille merkittävä ja toimintaamme kehittävä avainasiakassuhde Piispanen kertoo. – Suurista jakelukeskuksista olemme Järvenpään ja Janakkalan lisäksi suunnitelleet myös Laukaan laajennuksen ja modernisoinnin. Yhteistyötä on tehty koko tänä aikana myös myymäläkonseptin kehittämisessä, ja useita tyyppimyymälöitä on viety eteenpäin rakennuslupaan tai toteutukseen asti.

– Palvelu on ehkä eniten henkilöitynyt projektipäällikköömme arkkitehti Jari Prittiseen, joka on ollut mukana Lidlin tyyppimyymälöiden suunnittelussa ja tekee rutiinilla tontinkäyttösuunnitelmia, Piispanen jatkaa.

– Jari pyörii meillä etunimellä, Hintikka jatkaa. – Hän on sisäistänyt tarpeemme niin hyvin, ettei suunnittelua tarvitse paljon ohjata vaan se tulee kuin luonnostaan.

– Tavallaan menossa on nyt asiakkuuden sukupolvenvaihdos, Piispanen kertoo. – Osa suunnittelijoista on jäänyt tai jäämässä lähivuosina eläkkeelle, ja olemme kasvattaneet yhteistyöhön uusia osaajia.

Tietomallintaminen on asia, jota asiakkuuden myötä kehitetään jatkossakin.

– Ison rakennuksen tietomallissa on valtava määrä dataa, ja sitä kertyy koko ajan lisää, joten haasteena on hankkia laitteita, joissa on tarpeeksi suorituskykyä, Hintikka sanoo.

– Olemme Vahanen-konsernin Monitoring Services -palvelun myötä harjoitelleet tietomallin käyttöä huoltokirjan pohjana, Piispanen kertoo. – Kaikki Lidl-hankkeet on meillä mallinnettu, ja vaikka useimmat myymältä ovat suoraviivaisia tyyppimyymälöitä, kuhunkin tehdään aina pieniä modifikaatioita, ja mallinnus helpottaa siinä huomattavasti.

– Pitkän aikavälin tavoitteemme on päästä konseptien kautta niin notkeaan suunnitteluun, että se mahdollistaa urakkakyselyt aikaisessa vaiheessa hanketta, mikä säästää niin aikaa kuin rahaakin rakentamisessa, Hintikka visioi.

 

Lisätiedot:

Esa Piispanen
Suunnittelujohtaja
Innovarch Oy
041 5366 891
esa.piispanen@innovarch.fi