Etusivu > Uutiset > Järvenpäähän rakentuu ammatillisen erityisoppilaitoksen ruokapalvelurakennus, jossa esteettömyys huomioidaan erityisen hyvin

Järvenpäähän rakentuu ammatillisen erityisoppilaitoksen ruokapalvelurakennus, jossa esteettömyys huomioidaan erityisen hyvin

Järvenpäähän Spesian kampusalueelle rakentuu uusi ammatillisen erityisoppilaitoksen ruokapalvelu- ja opetusrakennus. Oppilaitos tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä valmentavaa koulutusta. Uuteen yksikerroksiseen rakennukseen tulevat sijoittumaan kampuksen ruokapalvelutoiminnot, laitoskeittiö sekä opetukseen käytettävää hallitilaa. Innovarch Oy vastaa uuden rakennuksen arkkitehti- ja irtokalustesuunnittelusta.

Ennen uudisrakennuksen rakentamista kampukselta piti purkaa vanha ruokapalvelu-/opetusrakennus. Oman haasteensa rakentamiselle asetti se, että purettavassa rakennuksessa sijaitsi ruokapalvelun lisäksi kampusalueen muuntamo. Ennen vanhan rakennuksen purkua muuntamo piti korvata tontin reunaan sijoitetulla puistomuuntamolla. Tärkeä osa suunnittelua oli myös järjestää purettavassa rakennuksessa sijainneelle ruokahuollolle väistötilat. Koko keittiötoiminta siirtyi kontteihin ja ruokailutilat järjestettiin toisesta rakennuksesta purkamisen ja rakentamisen ajaksi. Innovarch Oy vastasi konttikeittiön rakennusluvan hakemisesta.

Suunnittelussa huomioitu esteettömyys kaikilla aisteilla

Koska kyseessä on ammatillinen erityisoppilaitos, kiinnitettiin rakennuksen ja sen piha-alueiden suunnittelussa erityistä huomiota esteettömyyteen. Lähes kaikki alueen kulkuväylät ja oleskelualueet tehdään esteettömyysmääräykset täyttäviksi. Suunnittelussa on huomioitu esteettömyys kaikilla aisteilla, sillä tilan käyttäjillä on monenlaisia liikkumiseen, näkemiseen tai hahmottamiseen liittyviä tarpeita. Huomiota on kiinnitetty muun muassa kalustesuunnitteluun, seinien väreihin ja wc-tilojen apuvälineistöön. ”Tilasuunnittelussa on pyritty selkeyteen, ilmavuuteen ja siihen, että kaikki tilat olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa. Oman haasteensa suunnitteluun toi maanpinnan erilainen korkeusasema rakennuksen eri sivuilla, kun kuitenkin oli tarpeen järjestää kulku myös rakennuksen läpi”, kommentoi kohteen arkkitehtisuunnittelun projektipäällikkö ja pätevöitynyt esteettömyyskartoittaja Anne-Maria Naapuri Innovarch Oy:stä. Huolellisesti tehdyn suunnittelun avulla käyttäjät pystyvät hahmottamaan tiloja ja niissä toimimista mahdollisimman hyvin.


Rakentaminen on jo käynnistynyt ja rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2020. Kuvassa kampusalue työmaineen maaliskuussa 2020.

Yhteistyöllä onnistuneita tiloja ja ympäristöjä

Kuten muissakin suunnittelukohteissamme, olemme myös Spesian hankkeessa toimineet tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Suunnittelun aikana on muun muassa järjestetty työpajoja, joissa on selvitetty tilojen eri käyttäjäryhmien tarpeita ja näkemyksiä. Työpajojen kautta visiot ja ratkaisut ovat tarkentuneet. Pitkään hankkeessa mukana ollut Ammattiopisto Spesian isännöitsijä Pekka Pirnes kommentoi, että yhteydenpito ja yhteistyö suunnittelutiimin kanssa on tähän mennessä sujunut hyvin ja tilaajapuolen avainhenkilöt on pidetty mukana tiiviisti. Hankkeessa on ollut projekteille tyypillisiä haasteita, kuten muutoksia ja henkilövaihdoksia, mutta niistä on selvitty hyvällä yhteistyöllä. Yhteistyö jatkuu edelleen ja hanke on vasta noin puolessavälissä.

Mukana monialaista Vahanen-yhtiöiden osaamista

Innovarch Oy:stä kohteen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Anne-Maria Naapuri ja sisustus- sekä irtokalustesuunnittelusta sisustusarkkitehti Anne Kärki. Lisäksi kohteessa näkyy laajasti Vahanen-yhtiöiden osaaminen. Mikael Siitonen Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä vastasi kohteen paloteknisestä suunnittelusta. Rakennuksen paloluokka on P1 ja se jaetaan palo-osastoihin suunnitelmien mukaan. Lisäksi rakennukseen asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja paloilmoitinkeskus, pikapalopostit sekä käsisammuttimet.

Akustiikan erikoissuunnittelusta on vastannut Ilkka Marttila Vahanen-Halme Acoustics Oy:stä. Akustiikkasuunnittelussa on pitänyt huomioida erityisesti junaradan välitön läheisyys.

Rakennuttajakonsulttina kohteessa on toiminut nykyään Vahanen-yhtiöihin kuuluva Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy. Projektipäällikkönä toimii Pekka Valkama, LVI-valvonnasta vastaa Mona Förström ja sähkövalvonnasta Timo Meskanen.

 

Rakennus on tällä hetkellä runkorakennusvaiheessa ja se on valmistumassa syksyllä 2020.

 

Lisätiedot:

Anne-Maria Naapuri
Rakennusarkkitehti RI, projektipäällikkö
040 5491 951
anne-maria.naapuri@innovarch.fi

Hanna Hilmola
Suunnittelujohtaja, työ- ja oppimisympäristöt
040 5660 333
hanna.hilmola@innovarch.fi