Etusivu > Uutiset > Työpaja-monitilatoimisto tukee valtion tilankäytön tehostamisstrategiaa

Työpaja-monitilatoimisto tukee valtion tilankäytön tehostamisstrategiaa

Tilastokeskus yleiset tilat

Kalasatamassa sijaitseva Tukon vanha pääkonttori ja sittemmin Tilastokeskus on siirtynyt lokeromaisesta ”koppikonttorista” monitilatoimiston aikakaudelle. Valtion tilankäytön tehostamisstrategian mukainen konsepti koostuu muunneltavista toimistotiloista, runsaasta yhteiskäyttötilasta sekä toimintaa tukevista palveluista.

Valtion vuonna 2015 esittelemää työympäristökonseptia sovelletaan parhaillaan käytäntöön valtionorganisaatioiden toimitiloissa. Tukon pääkonttoriksi vuonna 1989 valmistunut Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu 13 uudistettiin nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi, jonka suunnittelussa korostettiin muunneltavuutta, viihtyisyyttä, tehokkuutta ja laatua.

Rakennus piti alun perin sisällään yli 600 työhuonetta ja huomattavan määrän edustus-, virkistys- ja aputiloja. Viime vuosiin saakka 27 000 m2 oli ainoastaan Tilastokeskuksen noin 800 työntekijän käytössä. Toiminnan ja tilan tarpeen muuttuessa Tilastokeskus tiivisti toimintansa 7000 m2:n monitilaan kahteen kerrokseen. Samalla koko talon toimistotilat korjattiin, yhteiskäyttöiset tilat päivitettiin ja talotekniikka uusittiin. Kiinteistöyhtiön omistaa KEVA, joka myös vuokraa sen tiloja sekä yksityisille että julkisille toimijoille.

– Hanke on ollut pitkä prosessi luonnoksista toteutukseen, joten on erittäin mielenkiintoista nähdä kokonaisuus valmiina, sanoo Innovarchin arkkitehti Piritta Hannula. – Erityisen haasteellista oli hankkeen vaiheistus. Kohteessa oli kaksi eri pääurakkaa ja vaihetta, joissa oli eri urakoitsijat, ja he toimivat kiinteistössä osittain samanaikaisesti. Peruskorjauksen aikana Tilastokeskus oli väistössä samassa kiinteistössä, joten melun- ja pölynhallintaan piti kiinnittää tavallistakin enemmän huomiota. Kohteessa on poikkeuksellisen paljon eli yli 6000 m2 yhteiskäyttötilaa, auditorio, hieno ravintola ja saunatila. Se luo hyvät verkostoitumis- ja yhteistoimintamahdollisuudet vuokralaisyhteisön kesken.

Tilastokeskuksen auditorio

Käyttäjien yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja vihreä vaikuttavuus

Ennen ensimmäistä rakennusvaihetta Tilastokeskuksen työntekijät harjoittelivat monitilaympäristössä toimimista ja testasivat uusia suunnitteluratkaisuja noin 500 m2:n Pilottitilassa. Varsinaisiin tiloihin muutettiin huhti-toukokuussa 2018.

– Uusissa tiloissamme käytetään ”ylibuukkausta”, eli nimeämättömiä työpisteitä on vähemmän kuin mitä meillä on työntekijöitä, koska kaikki eivät ole koskaan samaan aikaan toimistolla, kertoo Ilpo Nurminen Tilastokeskuksesta. – Työntekijät hakevat paikkansa oman yksikön kotipesäalueelta tai mistä tahansa, missä on hyvä olla tai yksiköiden välisen yhteistyön kannalta käytännöllisintä. Ennen monitilatoimistokonseptin käyttöönottoa työntekijöillä oli pelkoja ja epäilyksiä sen toimivuudesta käytännössä, mutta ne ovat harjoittelun ja datayhteyksien sujuvoittamisen jälkeen haihtuneet. Kaikille löytyy sopiva paikka, kun viitsii hieman siirtyä. Ylibuukkaus on käytännössä enimmäkseen alle 20 prosenttia. Monitilatoimistoon siirtyminen ei lisännyt etätyötä, mutta kun tekniset edellytykset, kuten työasemien virtualisointi, saatiin ratkaistua Valtorin kanssa, etätyö on mahdollista kaikille työntekijöille.

Nurminen kiittelee LEED-sertifikaatin mukaisia ympäristöystävällisiä materiaaleja ja kertoo yllättyneensä omasta keskittymiskyvystään avotilassa.

Tilastokeskus viherseinä

Tilastokeskuksen kaikki työpöydät ovat sähköpöytiä, ja yhteisestä ergoparkista voi valita omalle selälle ja työtavalle sopivan tai fysioterapeutin suositteleman istuimen ja jumppavälineen. Henkilökohtainen kannettava kytketään työpisteen isoihin näyttöihin yksinkertaisella ja nopealla USB-liitännällä. Kun ei olla työpisteellä, henkilökohtainen omaisuus säilytetään lokerossa naulakoiden lähellä. Kerroksissa on sekä kirkkaasti että hämärästi valaistuja alueita, koska moni kokee hämärässä työskentelyn miellyttävämpänä. Nimetyille henkilöille on erilliset allergiahuoneet, joiden sisustuksessa ei ole käytetty pölyä kerääviä materiaaleja. Toimistotilan keskellä on vetäytymistila puheluita ja keskusteluja varten, ja lisäksi tarjolla on valtion tilankäyttöstrategian mukaista hiljaista tilaa, jossa työskenteleviä ei saa häiritä, sekä flow-tilaa projektiryhmiä varten.

Tilastokeskus ja muuntojoustavat työtilat

Suunnittelijan tulee olla hieman aikaansa edellä

– Kehittynyt teknologia ja työskentelytapojen muuttuminen ovat edesauttaneet monitilatoimistokonseptin mukaisten tilaratkaisujen rakentamista, sanoo Kevan kiinteistöpäällikkö Markus Mikkola. – Tilasuunnittelussa tulee huomioida aina kulloisenkin käyttäjät tarpeet ja toiveet, mutta kuitenkin siten että tilat ovat muuntojoustavia käyttöä ajatellen. Tilojen tulisi tukea työn tekemistä ja olla innostava ja työmotivaatiota parantava elementti.

– Tavoitteenamme oli rakentaa muuntojoustavaa, nykyaikaista monitoimistotilaa, jonka ympärille on sijoitettu aikaa kestävästi suunnitellut laadukkaat yhteiskäyttötilat. Työpajankadun peruskorjauksen suunnittelussa suurimman vuokralaisemme Tilastokeskuksen mukana olo oli äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun isossa organisaatiossa siirryttiin samalla uudenlaiseen monitilatoimistoympäristöön.

– Pääsuunnittelijan rooli onnistuneessa hankkeessa on merkittävä. Suunnittelijan tulee olla hieman aikaansa edellä, sillä tilat rakennetaan lähtökohtaisesti kestämään vuosikymmeniä, Mikkola sanoo. – Innovarch pääsuunnittelijansa Piritta Hannulan johdolla on onnistunut tässä tehtävässä. Lähes poikkeuksetta kaikki kiinteistöön tutustuneet asiakaskandidaatit ovat kiitelleet laadukkaita tiloja ja sisustusratkaisujamme.

Tilastokeskuksen omissa työtiloissa työympäristö- ja sisustussuunnittelu tehtiin yhteistyössä Workspace Oy:n kanssa. Ravintolan, aulatilojen ja yhteiskäyttöisten neuvottelutilojen sisustussuunnittelun yhteistyökumppanina oli Kakadu Oy.

Lisätiedot:

Piritta Hannula
Arkkitehti SAFA
Innovarch Oy
Puh. 050 411 4164

Lisää kuvia projektista löytyy referenssisivuiltamme.

Kuvat: Nick Tulinen