Etusivu > Uutiset > Valoa ja esteettömyyttä konseptoituihin yhteisötiloihin

Valoa ja esteettömyyttä konseptoituihin yhteisötiloihin

MAP-kirkko Jyväskylässä Sammonkatu 9

Tilaajan konseptin kunnioitus on olennainen osa suunnittelutyötä. Suunnitelmien ja toteutustapojen joustava kehitys tukee pitkäaikaista yhteistyötä kansainvälisen suurorganisaation kanssa.

 

Monipuolisten palvelujen toimittaminen merkittävälle kansainväliselle toimijalle on hieno tilaisuus suomalaiselle konsulttikumppanille. Vahanen-yhtiöt on toimittanut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle palveluja pienistä yksittäisistä selvitystöistä sisällöltään vaativiin konsernihankkeisiin pääkaupunkiseudulla, Vaasassa, Lahdessa ja Jyväskylässä.

– Olemme hankkeiden myötä opetelleet asiakkaan preferenssit sekä käytännöt, ja sitä mukaa olemme valmiita mittaviinkin yhteishaasteisiin, sanoo Jyväskylän kirkko- ja seurakuntakeskuksen peruskorjauksen pääsuunnittelija arkkitehti Juha Lampi Innovarch Oy:stä. Peruskorjaushankkeeseen sisältyivät kellaritilojen perusparannustyöt, julkisivun muutostyöt kaupunkikuvallisesti tärkeät elementit säilyttäen, ikkunoiden laajentaminen ja uusiminen, pääjulkisivun lämmöneristyksen parantaminen ja rakennuksen esteettömyyden sekä käyttöturvallisuuden parantaminen.

– Suunnitelman nähtyämme mietimme ensin, voisiko sitä yksinkertaistaa, kertoo MAP-kirkon Jyväskylän seurakunnan piispa Petri Hokkanen. – Esteettömyysrampeilla ei ole tällä hetkellä paljon käyttöä, ja niiden talvikunnossapito on haasteellista. Kun kuulimme arkkitehdin perustelut ja tutustuimme vastaaviin rakennusmääräyksiin, ymmärsimme rakenteiden tarpeellisuuden, ja perustelut kelpasivat päätösten tueksi myös kiinteistöosastollemme. Vastustus kumpuaa yleensä tietämättömyydestä, ja kussakin hankkeessa karttuneesta tiedosta on hyötyä seuraavassa kunnostuskohteessa. Kun vanhoja rakenteita purettiin yhdeltä sivulta, niin todettiin että toisellakin sivulla on vastaavat ja nekin täytyy korjata samalla periaatteella.

Petri Hokkanen

MAP-kirkon Jyväskylän seurakunnan piispa Petri Hokkanen

Lampi korostaa, että Jyväskylän kohteessa keskusteleva hankeyhteistyö toimi erityisen hyvin. Hokkasen lisäksi kirkon edustajina toimivat projektinjohtaja Jens Maschke Saksasta ja kiinteistöpäällikkö Pentti Nuutinen. Vahanen-yhtiöistä mukana olivat myös projektiarkkitehti Anne-Maria Naapuri ja konserniprojektin päällikkö Mikko Koskivuori. Jyväskylän kaupunkia edusti arkkitehti Jouko Koskinen. Urakoitsijana toimi Rakennustyö Jana Oy. Kuten korjaushankkeissa yleensäkin, suunnitelmia ja toteutustapoja oli tarpeen kehittää joustavasti muun muassa olosuhdetekijöiden ja rakenteellisten riskien vuoksi. Siksikin yhteistyön sujuvuus oli ensiarvoisen tärkeää.

 

Kunnostus edellyttää kansainvälisten ohjeistusten ja paikallisten määräysten yhteensovittamista

Esteettömyys oli yksi kriteeri Jyväskylän seurakuntakeskuksen peruskorjauksessa. Julkisivuun suunniteltiin myös entistä suuremmat ikkunat, jotta tiloihin pääsee entistä enemmän valoa. Kellarin uusitussa huonetilassa näkyy ikkunoiden suurentamisen vaikutus valoisuuteen.

Map-Kirkko Sammonkatu 9

Suuremmat ikkunat tuovat tiloihin entistä enemmän valoa.

– Suurimmat päätökset tehtiin jo hankkeen alkuvaiheessa ennen kuin tulin itse mukaan, Hokkanen kertoo. – Olin mukana hyväksymässä julkisivun materiaalivalintoja, ja olimme tyytyväisiä arkkitehdin ehdotuksiin. Saman vuosikymmenen vastaavaa rappauspinnoitetta ei enää löytynyt, joten valitsimme arkkitehdin ehdottaman sirotteen. Alkuperäiset 1960-luvulla suunnitellut ikkunat olivat pienet ja tehty ”maitolasista”, mutta kirkkomme maailmanlaajuisen käytännön mukaan ikkunoiden pitää olla kirkasta lasia. Myös ikkunoiden pellityksiä jouduttiin pohtimaan ja uudistamaan alkuperäisiin ratkaisuihin verrattuna. Sisätilojen putkien suhteen piti päättää, maalataanko ne vai jätetäänkö metallinvärisiksi. Tässä on muutamia esimerkkejä hankkeen vaatimista toimenpiteistä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on valtava noin 16 miljoonan jäsenen organisaatio. Ylin johto sijaitsee Yhdysvalloissa, mikä näkyy monissa sen kiinteistöihin liittyvissä ohjeistuksissa. Suositus esimerkiksi on, että luokkahuoneissa tulee olla kokolattiamatto. Se on akustiikan kannalta miellyttävä vaihtoehto, joka ei Hokkasen mukaan ainakaan toistaiseksi ole aiheuttanut ongelmia.

– Kirkko on sakraalirakennus, jossa muutokset eivät saa näkyä vaan ilmeen pitää säilyä entisellään, Lampi huomauttaa. – Aina kun korjataan vanhaa, tulee kuitenkin uudistuksia, ja myös urakoitsija teki hyviä toteutusehdotuksia. Vahasen Jyväskylän toimisto on tehnyt jo aiemmin kohteeseen tutkimuksia ja vastasi rakennesuunnittelusta sekä työmaavalvonnasta. Tämä paikallinen edustus oli hankkeessa erittäin tärkeä jatkumo. Vahanen talotekniikka suunnitteli kohteen lVIS-muutokset, eli omasta talosta saatiin nekin. Lupakäsittely eteni alkukankeuden jälkeen sujuvasti.

– Hankkeen aikana minun ei tarvinnut käydä pääkaupunkiseudulla ollenkaan, Hokkanen jatkaa. – Kuukausipalaverit riittivät hyvin järjestelmälliseen projektin seurantaan. Joka palaverissa kysyttiin ja saatiin mielipide arkkitehdiltä, ja sähköpostiviestittely jäi minimiin. Arkkitehtonisista syistä mikään asia ei jäänyt jumiin tai aiheuttanut viiveitä, vaan ne pystyttiin työmaan tasolla ratkaisemaan arkkitehdin ja urakoitsijan kesken.

– Pitkäaikainen kumppanuus hyödyttää kumpaakin osapuolta, Lampi toteaa. – Varsinkin organisaatioita, jotka kaipaavat ja joilla on resursseja toteuttaa räätälöityjä ratkaisuja erityyppisiin tarpeisiin ilman pakkokilpailutuksen mukanaan tuomia viiveitä ja laaturiskejä.

Vahasen ja MAP-kirkon Jyväskylän yhteistyön taustalla on monia hankkeita Helsingissä, Vaasassa ja Lahdessa, esimerkiksi seurakuntakeskuksen muutostöiden toteutettavuusselvitys, uuden rakennuksen sijoitusvaihtoehtojen selvitys, kaavamuutos sen rakentamiseksi, monumentin suunnittelu ja rakennuslupaprosessi ja laajennuksia sekä peruskorjauksia. Lisäksi Vahanen Rakennusfysiikka on tehnyt lukuisia tutkimuksia korjattaviin kiinteistöihin.

Jyväskylän MAP-kirkko sisältä

Kirkon tilat ovat sisältä valoisat.

MAP-kirkon Jyväskylän seurakunta

Valokuvat: Kuvio

Katso lisää kuvia kohteesta projektisivuiltamme.